Par stārķu glābšanu Drukāt

Ik gadu Dabas aizsardzības pārvalde saņem cilvēku zvanus, kuri jautā - ko darīt, ja atrasti ievainoti baltie stārķi vai nokritusi šo putnu ligzda, atrasti stārķu mazuļi, kas nav spējīgi lidot u.tml. Dabas aizsardzības pārvalde ir sagatavojusi atbildes visbiežāk uzdotajiem jautājumiem.

 
„Zvanītāju” vasaras skoliņa Drukāt

VKKF atbalstīts projekts „Zvanītāju” vasaras skoliņa no 3.augusta līdz 9.augustam „Zvanītājos”.

Apgūsim dažādas prasmes:

Lasīt tālāk...
 
Dunikas pagasta sporta svētki Drukāt

2015.gada 8.augustā Sikšņu pamatskolas sporta laukumā

No 10.30 – reģistrēšanas


Lasīt tālāk...
 
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža Drukāt

Uzņemšanas noteikumi Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžas programmās 2015./2016. akadēmiskajam gadam. Skatīt šeit.

 
Iespēja iesniegt projektus! Drukāt

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"

Lasīt tālāk...
 
Arheoloģijas ekspedīcija Rucavā Drukāt

Projekts „Arheoloģijas ekspedīcija Rucavā” ir iecerēts kā arheoloģiskā izpētes ekspedīcija, ko 2015.gada augusta vidū vadīs arheologs Andris Tomašūns, lai sadarbībā ar Rucavas novada „Viršu” māju saimniekiem Ievu un Jāni Brinkmaņiem, Rucavas novada pašvaldību, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, pārbaudītu ziņas par iespējams, zinātnei vēl nezināmu, jaunu arheoloģisko pieminekli – Sventājas upes krastos dzīvojušo iedzīvotāju apmetni, kas pastāvējusi laikā no m.ē. sākuma vismaz 1000 gadus.

Lasīt tālāk...
 
Rucavā daudzina folkloras festivālu BALTICA Drukāt

2015.gada 27.jūnijā Rucavas brīvdabas estrādē notika festivāla „Baltica 2015” ieskaņas pasākums, kurš vienlaicīgi notika 27 Latvijas novados. Pēc svētku gājiena, vienlaikus ar pārējo 26 ieskaņas sarīkojumu dalībniekiem, koncertu uzsāka ar kopdziesmu „Tēvu tēvi laipas met”. Ieskaņas pasākuma dalībniekus un viesus uzrunāja Rucavas novada domes priekšsēdētāja Irēna Šusta, norādot, ka no Rucavas novada festivālā „Baltica 2015” piedalīsies trīs kolektīvi – Rucavas etnogrāfiskais ansamblis, lauku kapela „Paurupīte” un Rucavas sievas.

Lasīt tālāk...
 
"Duvzares Vēstis" 2015.gada jūnijā Drukāt

Rucavas novada domes informatīvais izdevums - 2015.gada jūnijs

 
PVD atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu Drukāt

Pieaugot ĀCM izplatībai meža cūku populācijā un sakarā ar jaunu slimības gadījuma mājas cūkām, PVD cūku turētājiem atgādina par biodrošības pasākumu ievērošanu

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka pēdējās nedēļās, salīdzinot ar ziemas periodu, pieaug saslimušo meža cūku skaits, un Āfrikas cūku mēra (ĀCM) vīruss konstatēts 269 meža cūkām 17 novadu 42 pagastos. 16.jūnijā pēc 9 mēnešu pārtraukuma, ĀCM apstiprināts ar piemājas cūku saimniecībā.

Lasīt tālāk...
 
Ideju konkurss "Biznesa ekspresis" Drukāt

Ideju konkurss Biznesa ekspresis strauji turpina uzsākto maršrutu.

Vēl tikai līdz 28.jūnijam visiem aktīvajiem un aizrautīgajiem Latvijas iedzīvotājiem ir lieliska iespēja - piedalīties biznesa ideju konkursā Biznesa ekspresis, kura mērķis ir uzrunāt potenciālos biznesa ideju autorus, iedrošināt tos īstenot savas ieceres, sniedzot nepieciešamās zināšanas un kontaktus to realizācijai, kā arī konkursa uzvarētājiem būs iespēja saņemt finansiālu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Kopējais balvu fonds - vairāk kā 50 000 eur.

Lasīt tālāk...
 
Jūnija peldūdens rezultāti Drukāt

Jūnija peldūdens rezultāti apstiprina – peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās, tostarp Rucavā – Papes pludmalē.

Tuvojoties brīvdienām, kas atbilstoši pašreizējai laika prognozei būs saulainas un siltas, Veselības inspekcija informē,  ka visās  oficiālajās peldvietās, kur ūdens kvalitātes pārbaudes tika veiktas  8. un 9. jūnijā, ūdens kvalitāte ir atbilstoša prasībām un  peldēties ir atļauts.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā12345NākamāBeigas »

Lapa 1 no 5

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@ rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: padome@ dunika.lv

Aptauja

Sludinājumi

Iepērk šķeldai

Firma iepērk šķeldojamo materiālu - zarus krautuvēs pie ceļa un nomaļus zāģētavās. Augstas cenas un apmaksa dienas laikā. Tel. nr. 26337209

Pērk cirsmas

SIA "LATVIJAS MEŽU FONDS" pērk cirsmas kā arī meža īpašumus visā Latvijā. Cenas augstas. Maksājam uzreiz. Attieksme godīga un korekta. Var būt ar apgrūtinājumiem. Palīdzēsim nokārtot dokumentus. T.29711172, e-pasts: lmfonds@ inbox.lv

Zivju mazuļi

Piedāvā iegādāties zandartu un līdaku mazuļus

SIA Dāmas zivju audzētava piedāvā iegādāties zandartu mazuļus svarā no 4-15 g un līdaku mazuļus svarā no 10-150g.

Zivju mazuļus būs iespējams piegādāt no jūlija otrās puses.

Papildus informācija: 299273459 vai pa e-pastu andris.brazis@ damasza.lv

Domubiedri

Ir tapusi domubiedru grupa Rucava-Liepāja, Liepāja-Rucava portāla Draugiem.lv sadaļā Grupas. Domubiedru grupa kalpo kā platforma jeb rīks, ar kura palīdzību rucavnieki, rucavā dzīvojošie, rucavas viesi vai vienkārši tie, kam pa ceļam novads Rucava var rast iespēju pārvietoties maršrutos Rucava-Liepāja un Liepāja-Rucava diennakts gaišajā vai tumšajā laikā, kad tas nav iespējams ar valsts dotētajiem transporta līdzekļiem; kā arī maršrutos Dunika-Liepāja, Liepāja-Dunika.

Nereti problēma gadās arī ar nokļūšanu dažādos novada teritorijā notiekošos pasākumos, tāpēc platformas mērķis ir mudināt „vientuļos” braucējus dibināt jaunu, labu ieradumu – pavēstīt citiem par saviem plāniem!

Domubiedri var vienoties par abpusēji izdevīgiem darījumiem vai vienkārši izpalīdzēt.

Veidosim un sakārtosim savu novada dzīvi!

Pērkam mežus

PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ – pieaugušus, briestaudzes, var izstrādātus un kopā ar lauksaimniecības zemi.

Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības. Korekta samaksa.

Interesē īpašums Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē.

Tālr. 29621515 vai zonda.ipasums@gmail.com

Izsoles

„Pastnieki”

Nekustamā īpašuma „Pastnieki”, Dunikas pagasts, Rucavas novads izsole

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma „Pastnieki”, Dunikas pagasts, Rucavas novads atsavināšanu. Nekustamais īpašums sastāv no ēkas un zemes gabala, kadastra Nr.6452 010 0036.

Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 04.09.2015. plkst.9.30 VAS „Latvijas Pasts” telpās, lidostā „Rīga”, Ziemeļu ielā 10, Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – EUR 3 000. Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864 vai e-pasts:info@ pasts.lv. Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Kursas Laiks”.

Nekustamie īpašumi

Rucavas novada dome, izziņo šādu Rucavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu mutiskas izsoles:

  1. Nekustamais īpašums “Vītiņi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV - 3477, kadastra Nr. 64840090102.

1.1.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domes mājaslapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes Kancelejā “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV -3477 līdz izsoles dienai.

1.2.Nekustamā īpašuma apskates laiks 2015. gada 08. jūlijs no plkst. 13:00 – 15:00.

1.3.Pieteikums līdz 2015. gada 15.jūlija plkst. 13:30 jāiesniedz Rucavas novada Domei “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā.

1.4.Izsole notiks 2015.gada 15.jūlijā plkst. 14:00, Rucavas novada Domē, “Pagastmāja”, Rucavas novadā, otrajā stāvā - Sēžu zālē.

1.5.Izsolāmās mantas nosacītā cena 5691,49 euro (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro 49 euro centi). Nodrošinājuma apmērs 569,15 euro (pieci simti sešdesmit deviņi euro 15 euro centi) jāiemaksā Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22 līdz 2015. gada 15.jūlija plkst. 13:30.

1.6.Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas, jāsamaksā piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu pilnā apmērā.

1.7.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu nav noteiktas.


  1. Nekustamais īpašums „Skaistkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV - 3477, kadastra Nr. 64840040077.

2.1.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domes mājaslapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes Kancelejā “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV -3477 līdz izsoles dienai.

2.2.Nekustamā īpašuma apskates laiks 2015. gada 07. oktobris no plkst. 13:00 – 15:00.

2.3.Pieteikums līdz 2015. gada 14. oktobrim plkst. 08:30 jāiesniedz Rucavas novada Domei “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā.

2.4.Izsole notiks 2015.gada 14.oktobrī plkst. 09:00, Rucavas novada Domē, “Pagastmāja”, Rucavas novadā, otrajā stāvā - Sēžu zālē.

2.5.Izsolāmās mantas nosacītā cena 7981,00 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro 0 euro centi). Nodrošinājuma apmērs 798.10 euro (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro 10 euro centi) jāiemaksā Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22 līdz 2015. gada 14. oktobrim plkst. 08:30.

2.6.Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā piedāvātā augstākā summa par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles uzvarētājam iespējams veikt pirkuma maksu, nomaksājot to pa daļām termiņā līdz diviem gadiem.

2.7.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu nav noteiktas.


Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 29517468, vai e-pasts: linda.zvaigznekalne@ rucava.lv