"Rudens raža klētiņā…" Drukāt

2015.gada 21.oktobrī plkst.12.00 Dunikas tautas namā uz rudenīgās noskaņās plānotu pasākumu "Rudens raža klētiņā…" aicināti seniori un visi, citi, kam brīvs brīdis un vēlēšanās.

  • ābolu un bumbieru šķirņu izrādīšana un degustēšana (atnesiet, lai ir ko līdzināt);
  • dreskods (apģērbs) - rudenīgās noskaņās;
  • ciemos Andris Kristsons ar savām dziesmām un Nīcas sieviešu vokālais ansamblis "Sentiments". Vadītāja R. Kluce.

Droši zvaniet 29134979

 
„Stipro ģimeņu vakars” Drukāt

24.oktobrī plkst. 20.00 Rucavas kultūras namā „Stipro ģimeņu vakars”.

Pasākumā godināsim ģimenes, kuras dzīvo saticībā, mīlestībā, draudzībā.

Lasīt tālāk...
 
Rudiņa raksti Drukāt

Rīgā visi runā un raksta uz stabiem un internetā - „Gribu savu tautastērpu!”, bet Rucavā dara. Vasaru jau aplam nav vaļas adatu rokā turēt – skaties, sievas iet taka skrituli pa lauku. Nu, kad rāciņi labi norauti, salnu vel nav, var atsalaist istubā un pabeigt pagaišziem aizsāktos darbus. Sievas sanākušas, gorās pa Zvanītāju dižo istubu un, meklējot, kur subini piemest, cīlē uz Lēnas apaļo krēslu, kurš vasaru Rīgu izbrauce. Bet tas smalks, visām nepas; dažai vaig pakaļu nodrāzt jo maģu, lai ir vietas. Ko domā, juk ražas laiks, viss briest - rāciņi, bietes un sievas.

Lasīt tālāk...
 
Oktobra dzīvesskola Drukāt

Ne velti saka: cāļus skaita rudenī! Oktobra Dzīvesskola sākas ar izsarādīšanos. Pašu izšūtās villaines atnesušas atrādīt Kleina Rasma, Liparta Dace (Dace uzsavilkusi arī pašas adīto jaku). No Dunikas uz brītiņu atskrējusi Dejus Aija, lai padižotos savā jaunajā villainē, ko meita Maija, gaidot dēliņu, izšuvusi. Nu dēliņš atskrējis, laika arvien mazāk, bet gan jau pa ziemas laiku Maija iespēs arī pati savu villaini izšūt. Elga dižojas ar divām teju gatavām villainēm – viena pašai, bet otra būs mammai!

Lasīt tālāk...
 
Skrējiens Sikšņi – Rucava Drukāt

10.oktobrī izturīgākie un sportiskākie pulcējās uz ikgadējo (sesto) skrējienu – šogad no Sikšņiem uz Rucavu.

Lasīt tālāk...
 
Vēl viens iemesls, lai iegrieztos Rucavas novadā Drukāt

Pagājušajā nedēļā LTV1 raidījuma “TE!” dalībnieki aicināja ikvienu doties uz Latvijas vistālāko Dienvidrietumu punktu uz vietu kur jūra ar purvu tiekas, kur paslēpts tika raidījuma simbols grābeklītis. Grābeklīša atradēji aicināti ar to nofotografēties un bildes ievietot sociālajos tīklos.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Lauku kopienas nedēļa Drukāt

Turpinot jau par tradīciju kļuvušo lauku attīstības iniciatoru kopā sanākšanu un pieredzes apmaiņu Latvijas Lauku kopienas nedēļas ietvaros, kā arī lai sekmētu 2. Latvijas Lauku kopiena parlamenta darba rezultāta – rezolūcijas – izpratni un tā reālu izmantošanu ikdienā, “Latvijas Lauku forums” aicina piedalīties 3. Latvijas Lauku kopienu nedēļas diskusijā "Sadarbība kā ilgstpējīgas izaugsmes pamats". Vairāk šeit.

 
Apspriež prioritāri pārbūvējamos ceļa posmus ar Rucavas novada uzņēmējiem Drukāt

30.septembrī un 1.oktobrī Rucavas novada domes pārstāvji tikās ar Rucavas novada uzņēmējiem, lai apspriestu, kurus ceļus novadā būtu visnepieciešamāk izbūvēt vai pārbūvēt.

Lasīt tālāk...
 
Par detālplānojumu "Vecrudzīši" Drukāt

Pamatojoties uz  Ministru Kabineta  14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, spēkā esošo Rucavas novada teritorijas plānojumu un personīgo iesniegumu Rucavas novada dome 24.09.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.18., p.1.2. „Par  detālplānojuma „Vecrudzīši”, kad. Nr.6484 007 0098, izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lasīt tālāk...
 
Detālplānojuma "Doniņi" publiskā apspriešana Drukāt

Detālplānojuma 1. redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai īpašumā „Doniņi”, kadastra Nr. 6484 007 0142 Papes ciemā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Lasīt tālāk...
 
Aicina izvirzīt kandidātus pašvaldības apbalvojumiem Drukāt

Rucavas novada pašvaldība kopš 2013.gada pasniedz apbalvojumus nominācijās „GODA RUCAVNIEKS” un „GODA DUNICNIEKS”, „GADA RUCAVNIEKS” un „GADA DUNICNIEKS”, „PATEICĪBA”. Tā ir iespēja teikt labus vārdus, pateikties ļaudīm par paveikto novada labā, sumināt krietnus darba darītājus, uzņēmējus, izglītības, kultūras, veselības un sociālās aprūpes darbiniekus, lauksaimniekus un sportistus, pašaizliedzīgas personības, ģimenes, uzņēmumus, kas stiprina Rucavas novada vārdu un nes to ārpus Rucavas novada robežām. Līdz 2015.gada 20.oktobrim, aizpildot anketas, tiek veikta iedzīvotāju aptauja par Rucavas novada apbalvojumiem.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā1234NākamāBeigas »

Lapa 1 no 4

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@ rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: padome@ dunika.lv

Aptauja

Sludinājumi

Pērk dzintaru

Pērk dzintaru, brošas, kulonus, krelles, saktas, neapstrādātu dzintaru.
Tālr. 29621515 Jānis

Iepērk šķeldai

Firma iepērk šķeldojamo materiālu - zarus krautuvēs pie ceļa un nomaļus zāģētavās. Augstas cenas un apmaksa dienas laikā. Tel. nr. 26337209

Pērk cirsmas

SIA "LATVIJAS MEŽU FONDS" pērk cirsmas kā arī meža īpašumus visā Latvijā. Cenas augstas. Maksājam uzreiz. Attieksme godīga un korekta. Var būt ar apgrūtinājumiem. Palīdzēsim nokārtot dokumentus. T.29711172, e-pasts: lmfonds@ inbox.lv

Zivju mazuļi

Piedāvā iegādāties zandartu un līdaku mazuļus

SIA Dāmas zivju audzētava piedāvā iegādāties zandartu mazuļus svarā no 4-15 g un līdaku mazuļus svarā no 10-150g.

Zivju mazuļus būs iespējams piegādāt no jūlija otrās puses.

Papildus informācija: 299273459 vai pa e-pastu andris.brazis@ damasza.lv

Domubiedri

Ir tapusi domubiedru grupa Rucava-Liepāja, Liepāja-Rucava portāla Draugiem.lv sadaļā Grupas. Domubiedru grupa kalpo kā platforma jeb rīks, ar kura palīdzību rucavnieki, rucavā dzīvojošie, rucavas viesi vai vienkārši tie, kam pa ceļam novads Rucava var rast iespēju pārvietoties maršrutos Rucava-Liepāja un Liepāja-Rucava diennakts gaišajā vai tumšajā laikā, kad tas nav iespējams ar valsts dotētajiem transporta līdzekļiem; kā arī maršrutos Dunika-Liepāja, Liepāja-Dunika.

Nereti problēma gadās arī ar nokļūšanu dažādos novada teritorijā notiekošos pasākumos, tāpēc platformas mērķis ir mudināt „vientuļos” braucējus dibināt jaunu, labu ieradumu – pavēstīt citiem par saviem plāniem!

Domubiedri var vienoties par abpusēji izdevīgiem darījumiem vai vienkārši izpalīdzēt.

Veidosim un sakārtosim savu novada dzīvi!

Pērkam mežus

PĒRKAM MEŽUS ĪPAŠUMĀ – pieaugušus, briestaudzes, var izstrādātus un kopā ar lauksaimniecības zemi.

Palīdzam nokārtot īpašuma tiesības. Korekta samaksa.

Interesē īpašums Kurzemē, Vidzemē, Zemgalē.

Tālr. 29621515 vai zonda.ipasums@gmail.com

Izsoles

Nomas tiesības

Izsoles objekts - Rucavas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr. 64840110131 domājamā daļa 300 m2 platībā, nomas tiesības.

Izsoles vieta un laiks – Rucavas novada dome, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas novads, LV-3477, 2015. gada 08. oktobrī plkst. 10:00 Rucavas novada domes sēžu zālē.

Maksāšanas līdzeklis 100% euro no nosolītās nomas maksas vērtības.

Izsoles sākumcena ir noteikta 8,40 EUR nomas maksa mēnesī.

Izsoles solis – 1,00 EUR (pieaugošā kārtībā).

Izsoles dalības maksa 5,00 EUR. Izsoles dalības maksa ir ieskaitāma Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2015. gada 07. oktobrim plkst. 17:00, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas novads, LV- 3477. Kontaktpersona par izsoles objektu ir Linda Zvaigznekalne, tālr. 63461619, e-pasts: linda.zvaigznekalne@ rucava.lv. Izsoles noteikumi pieejami Rucavas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Izsoles.

"Vītiņi"

Rucavas novada dome, izziņo šādu Rucavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma 2. mutisko izsoli:

1.  Nekustamais īpašums “Vītiņi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV - 3477, kadastra Nr. 64840090102.

1.1. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domes mājaslapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes Kancelejā “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV -3477 līdz izsoles dienai.

1.2. Nekustamā īpašuma apskates laiks 2015. gada 07. oktobris no plkst. 13:00 – 15:00.

1.3. Pieteikums līdz 2015. gada 14. oktobrim plkst. 10:30 jāiesniedz Rucavas novada Domei “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā.

1.4. Izsole notiks 2015.gada 14.oktobrī plkst. 11:00, Rucavas novada Domē, “Pagastmāja”, Rucavas novadā, otrajā stāvā - Sēžu zālē.

1.5. Izsolāmās mantas nosacītā cena 4553,20 euro (četri tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro 20 euro centi). Nodrošinājuma apmērs 455,32 euro (pieci simti sešdesmit deviņi euro 15 euro centi) jāiemaksā Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22 līdz 2015. gada 14.oktobra plkst. 10:30.

1.6. Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas, jāsamaksā piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu pilnā apmērā.

1.7. Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu nav noteiktas.

Mutiskas izsoles

Rucavas novada dome, izziņo šādas Rucavas novada domei piederošās kustamās mantas mutiskas izsoles:

1. Vieglās automašīnas Citroen Xsara ar Valsts reģistrācijas numuru EF 1311 izsole.

2. Vieglās automašīnas VW Golf ar Valsts reģistrācijas numuru ET 3406 izsole.

3. Traktora T -150 K ar Valsts reģistrācijas numuru T 9384 LD izsole.

4. Kravas automašīnas UAZ -452 0074 ar Valsts reģistrācijas numuru AP 8909 izsole.

5. Vieglās automašīnas Opel Astra Caravan ar Valsts reģistrācijas numuru GV 2408 izsole.

Vairāk šeit. Izsoles noteikumi.


Nekustamie īpašumi

Rucavas novada dome, izziņo šādu Rucavas novada domei piederošo nekustamo īpašumu mutiskas izsoles:

  1. Nekustamais īpašums “Vītiņi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV - 3477, kadastra Nr. 64840090102.

1.1.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domes mājaslapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes Kancelejā “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV -3477 līdz izsoles dienai.

1.2.Nekustamā īpašuma apskates laiks 2015. gada 08. jūlijs no plkst. 13:00 – 15:00.

1.3.Pieteikums līdz 2015. gada 15.jūlija plkst. 13:30 jāiesniedz Rucavas novada Domei “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā.

1.4.Izsole notiks 2015.gada 15.jūlijā plkst. 14:00, Rucavas novada Domē, “Pagastmāja”, Rucavas novadā, otrajā stāvā - Sēžu zālē.

1.5.Izsolāmās mantas nosacītā cena 5691,49 euro (pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro 49 euro centi). Nodrošinājuma apmērs 569,15 euro (pieci simti sešdesmit deviņi euro 15 euro centi) jāiemaksā Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22 līdz 2015. gada 15.jūlija plkst. 13:30.

1.6.Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas, jāsamaksā piedāvātā augstākā summa par nosolīto mantu pilnā apmērā.

1.7.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu nav noteiktas.


  1. Nekustamais īpašums „Skaistkalni”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, LV - 3477, kadastra Nr. 64840040077.

2.1.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada domes mājaslapā www.rucava.lv un Rucavas novada domes Kancelejā “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV -3477 līdz izsoles dienai.

2.2.Nekustamā īpašuma apskates laiks 2015. gada 07. oktobris no plkst. 13:00 – 15:00.

2.3.Pieteikums līdz 2015. gada 14. oktobrim plkst. 08:30 jāiesniedz Rucavas novada Domei “Pagastmāja”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, Kancelejā.

2.4.Izsole notiks 2015.gada 14.oktobrī plkst. 09:00, Rucavas novada Domē, “Pagastmāja”, Rucavas novadā, otrajā stāvā - Sēžu zālē.

2.5.Izsolāmās mantas nosacītā cena 7981,00 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro 0 euro centi). Nodrošinājuma apmērs 798.10 euro (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro 10 euro centi) jāiemaksā Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22 līdz 2015. gada 14. oktobrim plkst. 08:30.

2.6.Izsoles uzvarētājam, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā piedāvātā augstākā summa par nosolīto nekustamo īpašumu viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles uzvarētājam iespējams veikt pirkuma maksu, nomaksājot to pa daļām termiņā līdz diviem gadiem.

2.7.Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo objektu nav noteiktas.


Visām personām, kurām uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Tālrunis uzziņām 29517468, vai e-pasts: linda.zvaigznekalne@ rucava.lv