Var pieteikties uz zvejas nomas tiesībām Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka var pieteikties uz zvejas nomas tiesībām zvejai Baltijas jūrā uz 2500 zivju āķiem un Papes ezerā uz 7 zivju murdiem.

 
Līdz 1.jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija Drukāt

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vairākām iedzīvotāju kategorijām gada ienākumu deklarācija par 2015.gadā gūtajiem ienākumiem obligāti jāiesniedz šī mēneša laikā - līdz 2016.gada 1.jūnijam ieskaitot.

Lasīt tālāk...
 
Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates Drukāt

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnika vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTAS polisei. Samaksa par apskati tiek veikta pie inspektora. Uzziņām tālrunis 63129291 vai 28676423, vai www.vtua.gov.lv.

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates 2016.gada 17.jūnijā Rucavas pagastā. Apskates sākums plkst. 10.00.

 
Pie Papes bākas peldvietā peldēties atļauts Drukāt

Lai atpūta pie ūdeņiem un peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) peldsezonas laikā – no 15. maija līdz 15. septembrim uzraudzīs ūdens kvalitāti normatīvajos aktos noteiktajās peldvietās. Ūdens kvalitāti jūras un iekšzemes peldvietās speciālisti pārbaudīs, ņemot ūdens paraugus peldvietās katru mēnesi. Tāpat tiks pārbaudīts, vai peldvietās tiek ievērotas peldvietu uzturēšanas un higiēnas prasības.

Lasīt tālāk...
 
Lauku atbalsta dienests informē Drukāt

Ja lauksaimnieks 2015.gadā pieteicās Mazo lauksaimnieku atbalstam (MLS), tad arī šogad ir jāpiesakās šī atbalsta maksājuma saņemšanai, iesniedzot Vienoto iesniegumu.

Lasīt tālāk...
 
Iecere Rucavā rīkot Dzintara svētkus Drukāt

Dzintars ir daļa no rucavnieku dzīves. Tas tiek izmantots, galvenokārt, rotu izgatavošanā, taču ir noderīgs arī ārstniecībā un ne tikai. Ir radusies iecere Rucavā rīkot “Dzintara svētkus”, kas tiktu svinēti 4. septembrī, kad visi Dzintari svin savas vārda dienas. Ieceres autore ir Ilze Vainovska. Lai svētki varētu notikt nepieciešamas idejas un cilvēki, kas ir ieinteresēti, lai stāsti par dzintaru tiktu iedzīvināti un daudzināti. Tādēļ visiem, kam ir ko stāstīt par dzintaru, kā mūsu tradīciju daļu, kam ir ko rādīt un nav bail parādīt, lūdzu sazināties ar Rucavas Tūrisma informācijas centru.

Lasīt tālāk...
 
Domes sēde 26.05.2016. Drukāt

Rucavas novada domes sēde 26.05.2016. plkst. 14.00 „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. Rucavas novada domes sēžu zālē.

Darba kārtība:

Lasīt tālāk...
 
Augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšana Drukāt

Saldus konsultāciju birojs (Striķu iela 2, Saldus) 2016. gada 27. maijā atkārtoti rīkos mācības

„Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai.

Lasīt tālāk...
 
Dārza svētki Rucavā 2016.gada 28.maijā Drukāt

Ar Ināras Bondares iniciatīvu norisināsies Dārza svētki Rucavā, kur visa diena tiks veltīta Muižas kalna pie Sventājas ielejas, Rucavas centra un pie skolas izveidotā Arborētuma apskatei. Arborētuma kolekcijā ir vairāk kā 3000 dažādu koku un krūmu, Pasākuma laikā varēs aplūkot ziedošos rododendrus,  magnolijas un citus retumus.

Lasīt tālāk...
 
Noslēdzošā ekskursija konferences “Rucava iz senatnes” ietvaros Drukāt

Noslēdzošā ekskursija konferences “Rucava iz senatnes” ietvaros - brauciens uz Dunikas pagastu 4. jūnijā

9:30 izbraukšana no Rucavas centra uz Dunikas pagastu.

Lasīt tālāk...
 
Baznīcu nakts programma Rucavas Kristus Pestītāja baznīcā Drukāt

10.jūnija pasākuma programma:

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā1234567NākamāBeigas »

Lapa 1 no 7

Saziņai

Rucavas novada dome

Mob. tālr. 25904988
Fakss 63461186
E-pasts: dome@rucava.lv

Dunikas pagasta pārvalde

Tālr. 63453401
Mob. tālr. 29900135
Fakss 63453401
E-pasts: padome@dunika.lv

Sludinājumi

Domubiedri

Ir tapusi domubiedru grupa Rucava-Liepāja, Liepāja-Rucava portāla Draugiem.lv sadaļā Grupas. Domubiedru grupa kalpo kā platforma jeb rīks, ar kura palīdzību rucavnieki, rucavā dzīvojošie, rucavas viesi vai vienkārši tie, kam pa ceļam novads Rucava var rast iespēju pārvietoties maršrutos Rucava-Liepāja un Liepāja-Rucava diennakts gaišajā vai tumšajā laikā, kad tas nav iespējams ar valsts dotētajiem transporta līdzekļiem; kā arī maršrutos Dunika-Liepāja, Liepāja-Dunika.

Nereti problēma gadās arī ar nokļūšanu dažādos novada teritorijā notiekošos pasākumos, tāpēc platformas mērķis ir mudināt „vientuļos” braucējus dibināt jaunu, labu ieradumu – pavēstīt citiem par saviem plāniem!

Domubiedri var vienoties par abpusēji izdevīgiem darījumiem vai vienkārši izpalīdzēt.

Veidosim un sakārtosim savu novada dzīvi!

Izsoles

Nomas tiesības

Rucavas novada dome izziņo šādu Rucavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli:

 1. Nekustamais īpašums Rucavas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “Zaķīši”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr. 6484 014 0098, 5,4 ha platībā, nomas tiesības, kas tiek izsolītas mutiskā izsolē (turpmāk – izsole) ar augšupejošu soli.
 2. Nomas maksas nosacītā maksa tiek noteikta EUR 66,12 (sešdesmit seši euro divpadsmit euro centi) bez PVN, gadā.
 3. Izsoles vieta un laiks – Rucavas novada dome, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas novads, LV- 3477, 2016. gada 2. jūnijā plkst. 11:00 Rucavas novada domes sēžu zālē.
 4. Maksāšanas līdzeklis 100% euro no nosolītās nomas maksas vērtības.
 5. Izsoles sākumcena ir noteikta EUR 66,12 nomas maksa gadā, neieskaitot PVN un NĪN.
 6. Izsoles solis – 5,00 EUR (pieaugošā kārtībā).
 7. Izsoles dalības maksa 6.60 EUR. Izsoles dalības maksa ir ieskaitāma Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22. Izsoles dalības maksa netiek atmaksāta.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2016. gada 1. jūnijam plkst. 17:00, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas novads, LV- 3477. Kontaktpersona par izsoles objektu ir Dzintra Bļinova, tālr. 25904975, e-pasts: dzintra.blinova@rucava.lv. Izsoles noteikumi pieejami Rucavas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Izsoles.

Nomas tiesibas

Rucavas novada dome izziņo šādu Rucavas novada domei piederošā nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli:

 1. Nekustamais īpašums Rucavas novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “Airi”, Rucavas pagasts, Rucavas novads, kadastra Nr. 6484 014 0073, 2,15 ha platībā, nomas tiesības, kas tiek izsolītas mutiskā izsolē (turpmāk – izsole) ar augšupejošu soli.
 2. Nomas maksas nosacītā maksa tiek noteikta EUR 22,89 (divdesmit divi euro  astoņdesmit deviņi euro centi) bez PVN, gadā.
 3. Izsoles vieta un laiks – Rucavas novada dome, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas novads, LV- 3477, 2016. gada 2. jūnijā plkst. 09:30 Rucavas novada domes sēžu zālē.
 4. Maksāšanas līdzeklis 100% euro no nosolītās nomas maksas vērtības.
 5. Izsoles sākumcena ir noteikta EUR 22,89 nomas maksa gadā, neieskaitot PVN un NĪN.
 6. Izsoles solis – 5,00 EUR (pieaugošā kārtībā).
 7. Izsoles dalības maksa EUR 2,00. Izsoles dalības maksa ir ieskaitāma Rucavas novada Domes, reģistrācijas Nr. 90000059230, AS „Swedbank” norēķinu kontā: Nr. LV23HABA0551035168408, kods: HABALV22. Izsoles dalības maksa netiek atmaksāta.

Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek katru darba dienu no publikācijas brīža līdz 2016. gada 1. jūnijam plkst. 17:00, Rucavas novada domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas novads, LV- 3477. Kontaktpersona par izsoles objektu ir Dzintra Bļinova, tālr. 25904975, e-pasts: dzintra.blinova@rucava.lv. Izsoles noteikumi pieejami Rucavas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Izsoles.