Darbu sāk Rucavas novada būvvalde Drukāt

Pieņemšana Rucavas novada būvvaldē „Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pag., Rucavas nov. ceturtdienās no plkst. 10 – 12, un pēc nepieciešamības Dunikas pagasta pārvaldē „Purenītēs”, Sikšņos, Dunikas pag.

Tikšanos iespējams saskaņot un organizēt, zvanot uz telefona numuriem: būvvaldes vadītājam, arhitektam Uldim Ekšteinam – 29482658, būvinspektoram Andrim Keidānam - 28382817.