Pieredzes brauciens Drukāt

Brisele 2015. gada 5. martā EAPN-Latvia (Eiropas Pretnabadzības tīkla - Latvija) delegācijas - 14 dalībnieku - sastāvā piedalījos vizītē Eiropas Parlamentā Briselē. Mūsu delegācija tikās ar EP deputāti no Latvijas Inesi Vaideres kundzi. Bija daudz jautājumu un arī atbilžu, bet, kā tas mēdz būt, ne vienmēr visu var atrisināt tūlīt un tagad. EP eksperts Māris Graudiņa kungs mums laipni izrādīja Eiropas Parlamenta telpas un pastāstīja par EP darba specifiku.

Pasākums Briselē bija organizēts EAPN-Latvia sadarbībā ar DG Comm Seminars and Visits un Latvijas Tirgotāju asociāciju. Lai piedalītos šādā pasākumā, ir daudz un ilgstoši jāstrādā nevalstiskajā sektorā un jāsadarbojas ar ārvalstu partneriem. Biedrība "Jumītis" regulāri piedāvā saviem biedriem iespēju piedalīties EAPN-Latvia pasākumos visa gada garumā. Vispirms darbs Latvijā un pēc tam - pieredzes apmaiņa aiz Latvijas robežām. Februāra beigās Vīnē, Austrijā, EAPN/PeP sanāksmē piedalījās EAPN-Latvia pārstāve Edīte Kalniņa, lai sāktu plānot pasākumus 2015. gadam cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā. Martā EAPN-Latvia delegācija dosies uz Kaļiņingradu, kur notiks apmācības sadarbībai Baltijas jūras reģionā ar Krievijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Zviedrijas, Somijas un Norvēģijas organizācijām. Aprīlī EAPN-Latvia divi eksperti - Valda Stadgale un Laila Balga - dosies vizītē uz Bergenu Norvēģijā, lai tiktos ar NVO pārstāvjiem.

Valda Stadgale, biedrības "Jumītis" valdes priekšsēdētāja