Paziņojums par detāplānojuma izstrādes darba grupas sanāksmi Drukāt

Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem "Rožlauki" un "Ignāti" izstrādes darba grupas sanāksme notiks 2017.gada 22.martā, plkst. 16.00, SIA "V PROJEKTS" Peldu iela 25 - 1, Liepāja. Detālplānojuma materiāli ir pieejami interneta vietnē www.geolatvija.lv, kā arī Rucavas novada mājaslapā www.rucava.lv