Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā Drukāt

LLTA „Lauku ceļotājs” uzsāk projektu „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” un aicina uz Info dienām.

Ar projekta palīdzību gribam radīt jaunus, konkurētspējīgus lauku tūrisma produktus, iedzīvinot tradicionālās vērtības mūsdienīgā, gan ārvalstu, gan Latvijas ceļotājam saistošā formā. Projektam atbalsts saņemts ES Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmā, kas nosaka projekta darbības teritoriju. Latvijā tā ir Kurzeme, Vidzeme un Zemgale. Vairāk šeit.