Paziņojums par detālplānojuma “Ezermaļi” apstiprināšanu Drukāt

Ar Rucavas novada domes 2017. gada 23. marta lēmumu (prot.Nr.5,1.14 p.) ir apstiprināts detālplānojums “Ezermaļi” Rucavas novada Papes Priediengala “Ezermaļos” (kadastra apzīmējumu 6484 001 0013). Ar detālplānojumu var iepazīties Rucavas novada domē, vai skatīt tā elektronisko versiju pašvaldības mājaslapā www.rucava.lv sadaļā "Detālplānojumi" un https://geolatvija.lv.