Traktortehnikas vadītāja eksaminācija tiek elektronizēta Drukāt

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) 2017.gada pirmajā pusgadā plāno veikt izmaiņas traktortehnikas vadītāju atestācijas procesā, lai uzlabotu un celtu traktortehnikas eksaminācijas procesa kvalitāti. Eksaminācijas process sastāv no teorētiskā - eksāmens par ceļu satiksmes un drošības jautājumiem, kā arī ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmens (eksternam) un praktiskā bloka - iemaņu eksāmens. Eksaminācijas teorētisko bloku ir paredzēts elektronizēt (eksāmens jākārto testa veidā). Savukārt praktiskās vadīšanas eksāmenu pretendents varēs pieteikt kā līdz šim - sev tuvākajā VTUA birojā un veikt tuvākajā pieejamajā eksaminācijas vietā savā novadā. Traktortehnikas vadīšanas (iemaņu) eksāmenu pretendents var kārtot tikai pēc sekmīgas teorētiskā eksāmena ceļu satiksmes un drošības jautājumos, kā arī traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumu eksāmena veikšanas. Traktortehnikas vadītāja eksāmeniem pretendentam jāpiesakās ne vēlāk kā divas darba dienas pirms plānotās eksaminācijas norises.

Lasīt tālāk...
 
Putnu gripa Drukāt

Putnu gripa ir akūta, lipīga putnu infekcijas slimība. Galvenie vīrusa pārnesēji un izplatītāji ir savvaļas putni, īpaši ūdensputni.

MĀJPUTNI

Mājputni var inficēties, kontaktējoties ar inficētiem putniem, uzņemot vīrusu ar barību vai ūdeni, kā arī uzturoties inficētā (aptraipītā) ārējā vidē. Vīrusu var izplatīt arī ar aptraipītu aprīkojumu, olu kastēm, transportlīdzekļiem, pakaišiem u.c.

Ja kaut viens mājputns Tavā saimniecībā saslims ar putnu gripu, būs jālikvidē un jāiznīcina pilnīgi viss mājputnu ganāmpulks. Ap Tavu saimniecību 3 kilometru rādiusā tiks noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru rādiusā - uzraudzības zona. Tas nozīmē, ka visām kaimiņu saimniecībām un uzņēmumiem, kas ietilpst šajā teritorijā, būs ierobežojumi mājputnu un no tiem iegūtu produktu tirdzniecībai un pārvietošanai.

Ja Tavi mājputni (arī tad, ja tas ir tikai viens) nebūs reģistrēti Lauksaimniecības datu centrā (LDC), Tu nevarēsi saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.

Ja novēro, ka Tavi mājputni mazāk ēd, strauji samazinās olu dējība, tie izskatās savārguši vai pat nobeidzas, nekavējoties ziņo veterinārārstam vai tuvākajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.

BIODROŠĪBA

Visu gadu, lai pasargātu mājputnus no saslimšanas ar putnu gripu, ievēro biodrošību:

 • ierobežo nepiederošu personu piekļūšanu mājputnu turēšanas vietām;
 • ievēro higiēnas pasākumus, veicot darba pienākumus (mazgā rokas ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinficē apavus un rokas);
 • glabā mājputnu barību un pakaišus savvaļas putniem nepieejamās vietās;
 • mājputnu barošanu un dzirdināšanu organizē iekštelpās vai norobežotā teritorijā, nepieļaujot savvaļas putnu piekļūšanu;
 • mājputnu dzirdināšanai neizmanto virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;
  • ziņo praktizējošam veterinārārstam vai PVD par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu.


Laikā no 2017. gada 1. marta līdz 31. maijam:

 • mājputnus turi slēgtās telpās*, novēršot to kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;
 • netirgojies ar mājputniem un inkubējamām olām;
 • nepiedalies tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos ar mājputnu piedalīšanos; to norise ir aizliegta;
 • nodrošini, ka darbiniekiem ir darba vai maiņas apģērbs un apavi (darba vai maiņas apģērbu un apavus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā);


Mājputnu turēšanas ierobežojumi, kā arī biodrošības pasākumi attiecas uz pilnīgi visām saimniecībām. Arī tādām, kurās tiek turēti tikai viens vai divi mājputni. Sevišķi piesardzības pasākumi jāievēro putnu novietnēs un putnu produktu ražotāju uzņēmumos.

PVD aicina ziņot par gadījumiem, ja atrasti vairāki (vairāk par 3-5 putniem) vienkopus nobeigušies savvaļas putni, zvanot uz PVD uzticības tālruni - automātisko atbildētāju 67027402 vai arī vēršoties tuvākajā PVD teritoriālajā struktūrvienībā.

* Slēgta telpa - kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.

 
Derīgo izrakteņu atļauja Drukāt

Bieži sastopamo derīgo izrakteņu (smilts - grants un smilts) atļauja "Mazklievēni".

 
Platību maksājumi Drukāt

Pieteikties platību maksājumiem šogad varēs tikai elektroniski. Lauksaimniekiem jābūt EPS lietotājiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties platību maksājumiem varēs tikai elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS).

Lasīt tālāk...
 
Lauku attīstības konsultants, vetārsts un lopu pārraugs Drukāt

Rucavas novada lauku attīstības konsultants - Guntis Rolis uzklausīs Jūs jebkurā laikā pa telefonu 29964368, vai saziņā ar e-pastu: guntis.rolis@ gmail.com. Pieņemšanas laiki:

 • katru trešdienu 9 - 12 Rucavas novada domē
 • katru cetrddienu 9 - 12 Dunikas pagasta pārvaldē
 • iepriekš piesakoties, tikšanās notiks tieši Jums pieņemamā laikā un vietā.


Veterināra un dzīvnieku mākslīgas apsēklošanas pakalpojumi. Pieteikt pa tālr.26593091 (Irēna Pērkone).

Lopu pārraudzība. Pieteikt pa tālr.29459026 (Austra Virdzeniece)

 
Pērk un pārdod Drukāt

Varu iepriecināt visus pirkt un pārdot gribētājus, jo esam nonākuši pie secinājuma, ka otrdienās, plkst.9.00 Sikšņos, pie Dunikas pagasta pārvaldes, (bērnudārza) notiks rgulāra tirgošanās. Jau sākot ar 14.oktobri.

Tātad - katru otrdienu - 9.00 no rīta - gaidu pircējus un pārdevējus!

Rucavas novada lauksaimniecības konsultante Laima Veidemane

 
Durbes dārzniekam Sīmanim Klēveram - 180 Drukāt

Pasākums veltīts dārznieka Sīmaņa Klēvera 180. dzimšanas dienai Durbē, Durbes kultūras namā 18. oktobrī plkst.11.00

 • Lekcijas. Latvijas Valsts Augļkopības institūta zinātnieki stāstīs par aktuālo augļudārzu izveidē, kopšanā un jaunajām šķirnēm, kā arī atbildēs uz jautājumiem. Lektori – Māra Skrīvele, Edgars Rubauskis un Laila Ikase.
 • Latvijas Valsts Augļkopības institūta un Durbes novada ābolu un bumbieru audzētāju ābolu un bumbieru izstāde - degustācija.
 • Lūgums atnest sava dārza senākās vai interesantākās ābolu šķirnes izstādei - degustācijai.
 • Pasākuma ietvaros dalībniekiem paredzēts Durbes muzeja un Durbes ezera zivju istabas apmeklējums.

Par savu dalību pasākumā, pieteikties, zvanot Maijai Lankupai pa tālr. 26263682 līdz 15. oktobrim.

 
Atskats uz ''TRAK'TEH'DIENĀM 2014'' Drukāt

23.augustā, sestdienā, Rucavas centrā, laukumā pie veikala, notika nu jau ikgadējais uzņēmējdienu pasākums.

Jau no agra rīta tirgus laukumā vietas ieņēma tirgotāji, mājražotāji ar ļoti plašu piedāvājumu. Tirgotāji bija atbraukuši ne tikai no mūsu novada, bet arī no Nīcas, Medzes, Liepājas un citām vietām. Varēja nopirkt maizi, zivis, gaļu, sieru, konditorejas izstrādājumus, apģērbus, košumlietiņas, dažādus stādus, izturīgus nažus, grozus, medu, segas, vienkārši sakot, varēja nopirkt visu, ko vien sirds vēlas un maciņš var atļauties. Vien tirgotāji būtu vēlējušies mazliet vairāk pircēju…

Lasīt tālāk...
 
Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijas (papildināts) Drukāt

PVD rīkojums par Āfrikas cūku mēra karantīnas teritorijās piemērojamiem kontroles pasākumiem (rīkojums, karte).

Ņemot vērā to, ka ĀCM laboratoriski apstiprināts vēl trīs mājas cūku novietnēs ārkārtējās situācijas zonā un ir apstiprināts ĀCM Valkas novada Ērģemes pagastā, izmaiņas rīkojumā paredz paplašināt ārkārtējās situācijas teritoriju, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai (rīkojums, karte).

 
LEADER programmas iespējas Drukāt

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstībai, kuras rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus esošajām lauku problēmām. LEADER būtība ir uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkam laukos, domājot gan par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

Lapa 1 no 2