Uzsākta projekta „Administratīvās ēkas daļas rekonstrukcija par Saieta namu Rucavas novada Dunikas pagasta „Purenītēs” realizācija Drukāt

Projekta mērķis ir rekonstruēt Dunikas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas daļu un izveidot tajā Saieta namu, tādejādi veicinot izglītošanās, kultūraktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu Dunikas pagastā.

Lasīt tālāk...
 
Projekta apmācību materiāli Drukāt
Sestdiena, 21 Jūlijs 2012 15:19

Eiropas Sociālā fonda projekta „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” apmācību materiāli

Lasīt tālāk...
 
Pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru materiāli Drukāt
Trešdiena, 18 Jūlijs 2012 09:00

Noslēgumam tuvojas Eiropas Sociālā fonda projekts „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. Tā ietvaros norisinājās divi pieredzes apmaiņas izbraukuma semināri uz Zemgales plānošanas reģionu un Dobeles pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas pašvaldību. Pielikumā semināru prezentācijas: Dobele, Dundaga, Jelgava un Kuldīga.

ESF projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108/58 „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 
Vizīte uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novada pašvaldību Drukāt
Ceturtdienā, 05 Jūlijs 2012 17:04

Rucavas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas izbrauciena seminārā ”ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” vizītē uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novada pašvaldību.

Lasīt tālāk...
 
Par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta apspriešanas uzsākšanu Drukāt

Rucavas novada dome informē par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (01.06.2012. domes lēmums, protokols Nr.11, 1.7§). Sabiedriskai apspriešanai termiņš noteikts no š.g. 12.jūnija līdz 24.jūlijam. Ar plānošanas dokumentiem iepriekšminētajā termiņā varēs iepazīties www.rucava.lv, kā arī Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē, darba dienās, darba laikā. Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes iesniedzami Rucavas novada domei līdz 2012.gada 24.jūlijam (adrese Rucavas "Pagastmāja", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477). Iesniegumā lūdzam norādīt: fiziskām personām - savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas nr., adresi.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 12.jūlijā plkst.18.00, Rucavā, Rucavas novada domē,
  • 13.jūlijā plkst.18.00, Sikšņos, Dunikas pagasta pārvaldē.
Lasīt tālāk...
 
Projekts „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām” Drukāt
Ceturtdienā, 07 Jūnijs 2012 15:16

Rucavas novada dome, sadarbībā ar Skodas rajona pašvaldību Lietuvā, īsteno projektu „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām”. Vairāk šeit.

 
Piedalījās pieredzes apmaiņas izbrauciena seminārā Drukāt
Ceturtdienā, 17 Maijs 2012 11:05

Rucavas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas izbrauciena seminārā.

”ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” vizītē uz Dobeles novada pašvaldību un Zemgales plānošanas reģionu.

11.maijā 23 Rucavas novada pašvaldības iestāžu darbinieki piedalījās izbraukuma seminārā „ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” – pieredzes apmaiņas izbrauciena vizītē Dobeles novada pašvaldībā un Zemgales plānošanas reģionā. Vairāk šeit.

 
Veiksmīgi uzsākuši apmācības Drukāt
Trešdiena, 09 Maijs 2012 15:45

Rucavas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki veiksmīgi uzsākuši apmācības.

”ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” apmācībās, konsultācijās Projekta vadības cikla jautājumos un divās pieredzes apmaiņas vizītēs uz radniecīgām pašvaldībām un/vai plānošanas reģioniem. Vairāk šeit.

 
Sieviešu tiesību institūta aktivitātes Drukāt

VASARAS NOMETNES SIEVIETĒM UN ĢIMENĒM

Sieviešu tiesību institūts aicina savus biedrus un visus citus interesentus uz vasaras nometnēm pie Baltijas jūras Bernātos šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kas tiek organizēta sadarbībā ar Liepājas metalurgu arodbiedrību. Dalības maksa 15,00 Ls par diennakti (naktsmītnes, ēdināšana, apmācību programma). Dalībniekiem tiek kompensēti transporta izdevumi.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 5 no 6