Rucavas sievas saņem Latviskā Mantojuma zīmi Drukāt

10.maijā Rīgā, Latviešu Biedrības namā divpadsmit lauku tūrisma saimnieki svinīgā pasākumā saņēma pirmās Kultūras zīmes „Latviskais Mantojums”. Zīmi pasniedza kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, klātesot Pašvaldību Savienības vadītājam Andrim Jaunsleinim, Kultūras ekspertiem, un to pašvaldību vadītājiem, kurās saimnieko jaunie zīmes saņēmēji. Latviskā Mantojuma zīme izveidota pēc „Lauku ceļotāja” iniciatīvas, lai godinātu un rādītu latviskās kultūras un sadzīves mantojumu, kas dzīvo mūsdienās un nav sastindzis muzeju plauktos. Latviskā mantojuma zīmes uzdevums – saglabāt latviskās identitātes saikni ar mūsdienu dzīvi, demonstrējot to tūrismā. Pēc šīs zīmes varēs atpazīt vietas, kur saimnieki apmeklētājiem ir gatavi rādīt un stāstīt, cienāt ar latviskiem ēdieniem, mācīt amatus un prasmes, svinēt latviskos svētkus. Latviskā mantojuma zīmi saņem naktsmītnes, lauku saimniecības, amatnieki, lauku krodziņi, latvisko tradīciju pasākumu rīkotāji un vadītāji, muzeji, kolekcijas, prasmju un arodu zinātāji (maizes cepēji, audēji, bitenieki, keramiķi, kalēji, pirtnieki, jumtu licēji, teicēji, dziesminieki, u.c.). Zīmes uzdevums ir popularizēt un saglabāt kultūras mantojumu, to aktīvi lietojot un padarot saprotamu mūsdienu cilvēkam.

Pretendentus Latviskā Mantojuma zīmes saņemšanai izvērtē komisija, kurā piedalās Latvijas kultūras autoritātes: Juris Dambis, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, Dace Melbārde, Latvijas nacionālā kultūras centra direktore, Signe Pujāte, Latvijas nacionālā kultūras centra direktores vietniece, Janīna Kursīte, Latvijas Universitātes profesore, Māra Mellēna, etnopsiholoģe, pedagoģe, Dagnija Baltiņa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, Jolanta Treile, LR Kultūras ministrijas, Kultūrpolitikas departamenta direktore, Mārtiņš Kuplais, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktores vietnieks, Valdis Muktupāvels, LU Humanitāro zinātņu katedras, Latvistikas un Baltistikas nodaļas folkloristikas un etnoloģijas katedras vadītājs, Andris Kapusts, Latvijas folkloras biedrības valdes priekšsēdētājs, Māra Zālīte, dzejniece un dramaturģe, Gatis Mūrnieks, zīmolvedis, McCann World Group Riga vadītājs, Sniedze Sproģe, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece, Armands Slokenbergs, Tūrisma attīstības valsts aģentūras direktors, Dace Ziemele, LR Kultūras ministrijas Reģionālās kultūrpolitikas un informācijas analīzes nodaļas vadītāja, Asnāte Ziemele, LLTA „Lauku ceļotājs” prezidente.

Kā vieni no pirmajiem divpadsmit, Kultūras zīmi „Latviskais mantojums” ar „Lauku ceļotāja” ieteikumu un ar komisijas vienbalsīgu atzinumu saņēma arī Rucavas sievas un Tradīciju nams „Zvanītāji” visās trijās nominācijās:

  • Par latvisku tradīciju kopšanu
  • Par latviskiem ēdieniem
  • Par latvisku ēku

Ne katram Latvijas novadam šāds gods ir izrādīts un uzticība dota, bet Rucavai ir!

Latviskā mantojuma zīmes piešķiršana Rucavas sievām un Tradīciju namam „Zvanītāji” ir jauns izaicinājums, lielas iespējas, un reizē arī liela atbildība visai Rucavai. Tāpēc Rucavas sievām un Tradīciju klubam, kas pamatu pamatos darbojas uz entuziasma un brīvprātības principa, ir vajadzīgi jauni darboties spējīgi ļaudis - labas gribas cilvēki - gan Rucavas sievas, gan vīri, kam Rucavas vārds, tradīcijas un mantojums ir goda lieta un kuru turpināšana un saglabāšana ir pienākums un atbildība. Drīz pēc Jāņiem, ap Pēteriem, tiek aicināti visi ieinteresētie rucavnieki sanākt kopā, lai spētu celt labi iesāktos darbus un uzticēto godu nestu jaunā kvalitātē un vienoties kā turpināt darbu kopā ar jaunievēlēto novada domi.

Par konkrētu laiku vietu informēsim atsevišķi.