Papes dabas parks Drukāt

Papes dabas parks atrodas pašā Latvijas dienvidrietumu stūrī, tas dibināts ar Pasaules Dabas Fonda atbalstu 2003. gadā, ar mērķi, lai aizsargātu ligzdojošos un caurceļojošos putnus, kā arī, lai aizsargātu Papes ezera, Nidas purva un Baltijas jūras piekrastes dabas daudzveidību. Dabas parks aizņem 51 777 ha. Parka teritorijā atrodas unikālas dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un interesantas apskates vietas: Baltijas jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, Nidas augstais purvs, kur šajās vietās aug vairāki aizsargājami augi. Starp Papes ezeru un jūru ir viena no lielākajām putnu migrācijas vietām Latvijā (Baltās – Baltijas jūras putnu ceļš). Rudeņos šeit darbojas vienīgā caurceļojošo putnu novērošanas stacija Latvijā, kur ornitologi uzskaita un gredzeno gājputnus. Ezera pretējā pusē ganās savvaļas zirgi un tauri, kuri nogana Latvijā reti sastopamās dabiskās palieņu pļavas.

Parkā izveidotas divas dabas takas, pa kurām ejot kājām vai braucot ar velosipēdu, var izbaudīt dabas burvīgumu un aplūkot interesantākos apskates objektus parka teritorijā. Ja vēlies baudīt Papes ezera skaistumu, nofotografēties uz ūdens rožu fona, makšķerēt, ieraudzīt bebra māju un vērot ūdensputnus, iespējams doties uz kādu no divām laivu bāzēm, kuras savieno iezīmēts ūdenstūrisma maršruts. Parka teritorijā atrodas arī Papes ciems, Papes Ķoņu ciems, kur joprojām pastāv bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, saglabājusies joprojām kādreizējā apbūve. Daudzas no sētām iekļautas kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā.

Vairāk informāciju par Papes dabas parku var saņemt Rucavas tūrisma informācijas centrā.