×

IZSTĀDES RUCAVAS BIBLIOTĒKĀ

Datums: 11.02.2020


Izstādes Rucavas bibliotēkā 2020. gadā

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS  APRĪLIS

Dzīvniekus mīlošam angļu rakstniekam Džeraldam Darelam-90

1991.gada barikādes

Čehu rakstniekam Karelam Čapekam - 130 (1890-1938)

Rakstniecei, mākslas zinātniecei Gundegai Repšei - 60 (1960)

Rakstniecei Annai Saksei - 115 (1905-1981)

Kooperatīvam “Pašpalīdzība” / patērētāju biedrībai Rucavā – 100

Rakstniekam Jēkabam Janševskim - 155 (1865-1931)

Komunistiskais genocīds – deportācijas

Franču rakstniekam Emīlam Zolā — 180 (1840–1902)

Dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam — 215 (1805–1875)

Dzejniecei Aspazijai - 155 (1865-1943)

Lielā diena

Aprīlis – māņu diena

Nida, Pape

Folkloristei Dacei Bulai - 60 (1960)

Lidotājam, literātam Herbertam Cukuram - 120 (1900-1965)

MAIJS JŪNIJS JŪLIJS AUGUSTS

4.maijs – Latvijas neatkarības atjaunošanas diena

Dzejniekam, komponistam Baumaņu Kārlim - 185 (1835-1905)

Franču rakstniekam Emīlam Zolā - 180 (1840-1902)

Rakstniekam Mārim Rungulim — 70 (1950)

14.jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Rakstniekam novadniekam Ērikam Kanderam — 75 (1945)

Rakstniekam, žurnālistam Mārim Čaklajam - 80 (1940-2003)

Vācu rakstniekam Tomasam Mannam - 145 (1875-1955)

Vasaras saulgrieži

Literatūrzinātniekam, žurnālistam Arno Jundzem - 55 (1965)

Žurnālistei, rakstniecei Skaidrītei Annai Gailītei — 80 (1940)

Rakstniekam Vladimiram Kaijakam — 90 (1930–2013)

Folkloristam, literatūrvēsturniekam Ludim Bērziņam — 150 (1870–1965)

Rakstniecei, publicistei Marinai Kosteņeckai — 75 (1945)

SEPTEMBRIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS

Dzejniekam, dramaturgam Rainim — 155 (1865–1929)

Miķeļdiena

Brāļu kapiem 105

Brīvības piemineklim 85

Veļu laiks

Trimdas rakstniekam, vēsturniekam, publicistam Uldim Ģērmanim 105

Lāčplēša diena

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Rudentiņš projām iet, ko mums ziema atnesīs

Rakstniecei Zentai Ērglei — 100

Ziemas saulgrieži

Visa gada garumā:

Latviskā gara pamati

Jaunākā literatūra bibliotēkā      

Grāmatas un izrādes

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020.