×
DIŽAKMEŅI UN BEDRĪŠU AKMEŅI RUCAVAS NOVADĀ

DIŽAKMEŅI UN BEDRĪŠU AKMEŅI RUCAVAS NOVADĀ

Datums: 31.01.2020


Rucavas novada slava tālu izskanējusi ar tā bagāto tradicionālās kultūras mantojumu. Līdzvērtīgs tam ir neskartās dabas krāšņums, kas sagaida Rucavas novada viesus Papes dabas parkā, Nidas oļainajā pludmalē, neskarto purvu ainās Nidas un Dunikas tīreļos, Sventājas upes ielejā.  Nozīmīgi ir arī atklātie dižakmeņi un bedrīšu akmeņi.

 

Bedrīšakmens

Bedrīšakmeņi uzskatāmi par senākajiem zināmajiem kulta akmeņiem. Apaļās iedobītes to virsmās ieveidotas izmantojot kādu citu nelielu akmeni pirms vairākiem tūkstošiem gadu.

To patiesā nozīme vēl līdz mūsdienām nav noskaidrota, bet ir izvirzītas vairākas versijas par to, kāpēc senais cilvēks tās darinājis. Piemēram, atzīmējis cilvēka dzimšanu vai nāvi, veidojis zvaigžņu karti, veicis reliģiska rakstura rituālus, saimnieciskiem nolūkiem, tautas medicīnai.

 

Rucavas novadā atrasti:

Klaustiņu bedrīšakmens (valsts nozīmes kultūras piemineklis - kulta vieta)

Atrodas Rucavā

Leju svētavota robežakmens

Atrodas Rucavas pagastā

Gauru bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā

Vecvisminu bedrīšakmens (ieņem 5. vietu Latvijā pēc bedrīšu skaita uz tā – kopā šajā kulta akmenī ir ieberztas 100 bedrītes)

Atrodas Rucavas pagastā

Luknes 1. bedrīšakmens (valsts nozīmes kultūras piemineklis)

Atrodas Luknē, Dunikas pagastā

Luknes 2. bedrīšakmens (valsts nozīmes kultūras piemineklis)

Atrodas Luknē, Dunikas pagastā

Pērkonu 1. bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā

Pērkonu 2. bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā

Pērkonu 3. bedrīšakmens 

Atrodas Rucavas pagastā

 

 

Dižakmens

Dižakmens ilaukakmens, kura izmēri pārsniedz noteiktus parametrus un uz kuriem parasti attiecas noteikumi par dabas pieminekļu aizsardzību. Latvijā par valsts nozīmes dabas pieminekļiem uzskatāmi dižakmeņi ar tilpumu virs 10 m³, par vietējas nozīmes — virs 7 m³. Rucavas novadā zīmīgi izmēru un nozīmes ziņā ir astoņi akmeņi.

 

Rucavas novadā atrasti:

Silmaļu akmens (valsts nozīmes dižakmens)

Atrodas Dunikas pagastā, GPS 56.272988, 21.278985

Pieču akmens (vietējas nozīmes dižakmens)

Atrodas Dunikas pagastā, GPS 56.2746, 21.27096

Riekstiņu akmens 

Atrodas  Rucavas pagastā

Straumes akmens (Vietējas nozīmes dižakmens)

Atrodas  Rucavas pagastā, GPS: 56.13823, 21.18312

Saktu dižakmens (Valsts nozīmes dižakmens)

Atrodas Rucavā

Kalna Urbānu akmens (Vietējas nozīmes dižakmens)

Atrodas Rucavas pagastā, GPS: 56.16625, 21.18797

 

Vairāk informācijas par dižakmeņu un bedrīšu akmeņiem, sazinoties ar Tūrisma informācijas centru +371 29134903, tic@rucava.lv