×
DIŽAKMEŅI UN BEDRĪŠU AKMEŅI RUCAVAS NOVADĀ

DIŽAKMEŅI UN BEDRĪŠU AKMEŅI RUCAVAS NOVADĀ

Datums: 31.01.2020


Rucavas novada slava tālu izskanējusi ar tā bagāto tradicionālās kultūras mantojumu. Līdzvērtīgs tam ir neskartās dabas krāšņums, kas sagaida Rucavas novada viesus Papes dabas parkā, Nidas oļainajā pludmalē, neskarto purvu ainās Nidas un Dunikas tīreļos, Sventājas upes ielejā.  Nozīmīgi ir arī atklātie dižakmeņi un bedrīšu akmeņi.

 

Bedrīšakmens

Bedrīšakmeņi uzskatāmi par senākajiem zināmajiem kulta akmeņiem. Apaļās iedobītes to virsmās ieveidotas izmantojot kādu citu nelielu akmeni pirms vairākiem tūkstošiem gadu.

To patiesā nozīme vēl līdz mūsdienām nav noskaidrota, bet ir izvirzītas vairākas versijas par to, kāpēc senais cilvēks tās darinājis. Piemēram, atzīmējis cilvēka dzimšanu vai nāvi, veidojis zvaigžņu karti, veicis reliģiska rakstura rituālus, saimnieciskiem nolūkiem, tautas medicīnai.

 

Rucavas novadā atrasti:

Klaustiņu bedrīšakmens (valsts nozīmes kultūras piemineklis - kulta vieta)

Atrodas Rucavā

Leju svētavota robežakmens

Atrodas Rucavas pagastā

Gauru bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā

 

Vecvisminu bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā, 3 km uz D no Rucavas centra, 150 m uz R no Vecvisminu mājām, 36 m uz D no lauku ceļa, tīrumā. Sākotnējā vietā.

GPS: 56.131426, 21.166598

Tas ir unikāls bedrīšakmens (3,7 x 2,2 x 1,1 m, apkārtm. 9,8 m, tilp. 3 m3), kam bedrītes ieveidotas visās virszemes virsmās, kopskaitā 100. Tās ir dažādu izmēru, tai skaitā atšķirīgu dziļumu. Viena bedrīte virsmā ir ovālas formas.

Bedrīšakmens atklāts Kurzemes Seno kulta vietu projekta ekspedīcijā 2012.g.28.martā (ekspedīcijas vadītājs A. Grīnbergs). Pēc bedrīšu skaita (100) tas ierindojas sestajā vietā Latvijā (2017. gadā).

 

Luknes 1. bedrīšakmens 

Arheoloģiskas nozīmes akmens, vietējas nozīmes dižakmens

Atrodas Luknē, Dunikas pagastā,  netālu no Latvijas – Lietuvas robežas, 100 m uz A no bijušās Rucavas virsmežniecības ēkas  Luknē, lauka malā. Akmens atrodas sākotnējā vietā.

GPS: 56.242887, 21.430476

Akmenī (4,50 x 3,20 x 1,0-1,3 m, apkārtm. 13,20 m, tilp. ap 8 m3) sendienās ieveidotas 11 sfēriskas formas bedrītes, no kurām 10 ir virspusē, bet viena – sānmalā.

Atklājis Jānis Cepītis 2006.gada pavasarī.

 

Luknes 2. bedrīšakmens 

Atrodas Luknē, Dunikas pagastā, netālu no Latvijas – Lietuvas robežas, 160 m uz ZA no Luknes 1.bedrīšakmens, ap 250 m no bijušās Rucavas virsmežniecības ēkas  Luknē, pļavā. Akmens atrodas sākotnējā vietā.

GPS: 56.243668, 21.432660

Akmens (2,10  x 2,0 x0,7 m, apkārtm. 7,0 m, tilp.1,3 m3 ) virsmas DR pusē pie D un R malām sendienās ieveidotas 9 sfēriskas formas bedrītes.

Atklājis Jānis Cepītis 2006. gada pavasarī.

 

Pērkonu 1. bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā, Sventājas upes ielejas labās puses nogāzes augšmalā, 300 m uz A no Pērkonu mājām, ap 300 m no upes (tā ir Latvijas - Lietuvas robeža), 50 m no ielejas stāvās nogāzes sākuma, lauku sadalošā ežā. Akmens, domājams, atrodas sākotnējā vietā.

GPS: 56.08882, 21.20572

Pārliecinošs bedrīšakmens (2,2 x 1,9 x 0,9 m, apkārtm. 6,55 m, tilp. 2 m3) ar 14 bedrītēm, no kurām virspusē ir 13, bet viena – D puses sānmalā.

Atklājis pētnieks Ansis Opmanis 2006.gada sākumā.

 

Pērkonu 2. bedrīšakmens

Atrodas Rucavas pagastā

Pērkonu 3. bedrīšakmens 

Atrodas Rucavas pagastā

 

 

Dižakmens

Dižakmens ilaukakmens, kura izmēri pārsniedz noteiktus parametrus un uz kuriem parasti attiecas noteikumi par dabas pieminekļu aizsardzību. Latvijā par valsts nozīmes dabas pieminekļiem uzskatāmi dižakmeņi ar tilpumu virs 10 m³, par vietējas nozīmes — virs 7 m³. Rucavas novadā zīmīgi izmēru un nozīmes ziņā ir astoņi akmeņi.

 

Rucavas novadā atrasti:

Silmaļu akmens (valsts nozīmes dižakmens)

Atrodas Dunikas pagastā, GPS 56.272988, 21.278985

Pieču akmens (vietējas nozīmes dižakmens)

Atrodas Dunikas pagastā, GPS 56.2746, 21.27096

Riekstiņu akmens 

Atrodas  Rucavas pagastā

Straumes akmens (Vietējas nozīmes dižakmens)

Atrodas  Rucavas pagastā, GPS: 56.13823, 21.18312

Saktu dižakmens (Valsts nozīmes dižakmens)

Atrodas Rucavā

Kalna Urbānu akmens (Vietējas nozīmes dižakmens)

Atrodas Rucavas pagastā, GPS: 56.16625, 21.18797

 

Vairāk informācijas par dižakmeņu un bedrīšu akmeņiem, sazinoties ar Tūrisma informācijas centru +371 29134903, tic@rucava.lv