×

Saistošie noteikumi

Datums: 19.03.2019


2021.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums ( konsolidetā versija)

 

 • Nr.2/B - “Grozījumi Rucavas novada domes 10.02.2021. saistošos noteikumos Nr.1/B “Par Rucavas novada pašvaldības 2021.gada budžetu”
 • Nr.1/2021 -"Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa noteikšanu Rucavas novadā"- precizēti
 • Nr.1/B  -”Par Rucavas novada pašvaldības 2021. gada budžetu”
 • Nr.2 -  "Grozījumi Rucavas novada domes 2020.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.11/2020 “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas              laikā saistībā ar Covid-19 izplatību"

2020.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums ( konsolidetā versija)

 •  Nr.11 - “Par krīzes pabalstu piešķiršanu Rucavas novadā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību”
 • Nr.9 - Grozijumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Rucavas novada pašvaldības nolikums" 
 • Nr.8 - Grozijumi Rucavas novada pašvaldības 2009. gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 "Rucavas novada pašvaldības nolikums" 
 • Nr.7 - Grozījumi Rucavas novada domes 2016. gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5/2016 "Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā"
 • Nr.6 - Grozījumi Rucavas novada domes 2019.gada 28.marta saistošajos noteikumos Nr.3/2019 "Par ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanas kārtību Rucavas novadā"
 • Nr.5 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.6/2018 "Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā Rucavas novadā"
 • Nr.4 - Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.3/2018 "Par Rucavas novada simboliku" 
 • Nr.3 - Grozījumi 2018.gada 23.augusta saistošajos noteikumos Nr.4/2018 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā" 
 • Nr.2 - Grozījumi 2016.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.2/2016 "Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā" 
 • Nr.1 - Grozījumi Rucavas novada domes 2018.gada 24. maija saistošajos noteikumos Nr.2/2018 "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošananu Ruicavas novadā"

2019.gads

 • Nr. 6  - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā"
 • Nr. 5 - Pašvaldības aģentūras „Rucavas novada Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis
 • Nr. 3 - Par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību Rucavas novadā
 • Nr. 1- Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”

2018.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums (konsolidetā versija)

 • Nr. 6 - Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Rucavas novadā
 • Nr. 5 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”
 • Nr. 4 - Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Rucavas novadā (konsolidēti)
 • Nr. 3 - Par Rucavas novada simboliku
 • Nr. 2 - Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā
 • Nr.  1 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Rucavas novada pašvaldības nolikums”

2017.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums (konsolidetā versija)

 • Nr. 3 - Rucavas novada pašvaldības 2017.gada saistošie noteikumi Nr. 3/2017 “Par pabalstiem Rucavas novadā”
 • Nr. 2 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā"
 • Nr. 1 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”

2016.gads

 • Nr. 10 - Grozījumi Rucavas novada domes 2014.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „PAR PABALSTIEM RUCAVAS NOVADĀ”
 • Nr. 7 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
 • Nr. 6 - Grozījumi Rucavas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.9 "Par Rucavas novada pašvaldības nodevām"
 • Nr. 5 - Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā
 • Nr. 4 - Par pašvaldības nodevām būvatļaujas saņemšanai
 • Nr. 3 - Kārtība, kādā Rucavas novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
 • Nr. 2 - Par koku ciršanu ārpus meža Rucavas novada administratīvajā teritorijā
 • Nr. 1 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”

2015.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums (konsolidētā versija)

 • Nr. 11 - Par Rucavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
 • Nr. 8 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.24 “Pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis”
 • Nr. 7 - Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 „PAR PABALSTIEM RUCAVAS NOVADĀ”
 • Nr. 6 - Sabiedriskās kārtības noteikumi pludmalē „Pie Papes bākas”
 • Nr. 5 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā
 • Nr. 4 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2015. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā”
 • Nr. 3 - „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS””
 • Nr. 2/B - Par Rucavas novada pašvaldības 2015.gada budžetu
 • Nr. 2 - Grozījumi Rucavas novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā”
 • Nr. 1 - Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rucavas novadā

 

2014.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums (konsolidētā versija)

 • Nr. 9 - Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā
 • Nr. 7 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā”
 • Nr. 6 - Grozījumi Rucavas novada paššvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums”
 • Nr. 5 - Grozījumi Rucava novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.9 „Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”
 • Nr. 4 - Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Rucavas novadā
 • Nr. 2 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2013. gada 24. janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas novada vispārējās izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmskolas grupās"
 • Nr. 1/B - „Par Rucavas novada pašvaldības 2014.gada budžetu”

2013.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums (konsolidētā versija)

 • Nr. 27 - „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 26 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 24.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā””
 • Nr. 25 - „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 24 - „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis””
 • Nr. 21 - "Grozījumi Rucavas novada domes 2010.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.20 „Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā”"
 • Nr. 20 - „Grozījumi Rucavas novada domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību””
 • Nr. 19 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā””
 • Nr. 18 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 17 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā””
 • Nr. 16 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par Rucavas novada pašvaldības nodevām””
 • Nr. 15 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un Papes kanālā””
 • Nr. 14 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2011.gada saistošajos noteikumos Nr.30 „Par nodevām būvatļaujas saņemšanu Rucavas novadā””
 • Nr. 13 - "Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.11 „Rucavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi”"
 • Nr. 12 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 11 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 10 - „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada 17.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 9 - "Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 "Rucavas novada pašvaldības nolikums""
 • Nr. 8 - "Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 "Rucavas novada pašvadības nolikums""
 • Nr. 7 - „Par Rucavas novada teritorijas plānojumu 2013.-2025.gadam”
 • Nr. 3 - „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rucavas novadā””
 • Nr. 2 - „Par izglītojamo pusdienu maksas atvieglojumiem Rucavas novada vispārējās izglītības iestādēs un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas grupās”
 • Nr. 1/B - „Par Rucavas novada pašvaldības 2013.gada budžetu”
 • Nr. 1 - „Par nekustamā īpašuma nodokli Rucavas novadā”

2012.gads

Rucavas novada pašvaldības nolikums (konsolidētā versija)

 • Nr. 16 - "Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā" (konsolidētā versija)
 • Nr. 15 - Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Rucavas novadā
 • Nr. 14 - "Grozījums Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2. "Par sociālo palīdzību""
 • Nr. 13 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 11 - „Rucavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi”
 • Nr. 9 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 7 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 6 - „Grozījumi Rucavas novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību”
 • Nr. 5 - "„Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.20 "Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā" (paskaidrojuma raksts)
 • Nr. 2/B - „Par Rucavas novada domes 2012.gada budžetu”
 • Nr. 2 - „Par airu laivu reģistrēšanas un lietošanas kārtību Rucavas novada Rucavas pagasta publiskajā ūdenstilpnē - Papes ezers”
 • Nr. 1 - “Par licencēto makšķerēšanu Papes ezerā un Papes kanālā”

 

2011.gads

 • Nr. 31 - “Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums””
 • Nr. 30 - „Par nodevām par būvatļaujas saņemšanu Rucavas novadā”
 • Nr. 19- "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rucavas novadā"
 • Nr. 17 - "Grozījumi Rucavas novada domes 2009. gada saistošajos noteikumos Nr.2 "Par sociālo palīdzību""
 • Nr. 12 – Grozījums Rucavas novada domes 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2 "Par sociālo palīdzību".
 • Nr. 11 - „Pašvaldības aģentūras „Dunikas ambulance” pakalpojumu cenrādis”.
 • Nr. 1 - "Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 37 un Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Rucavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu"" (projekts)

2010.gads

 • Nr. 40 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par Rucavas novada pašvaldības nodevām”
 • Nr. 39 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.10 „Par ģenētiski modificēto pārtiku”
 • Nr. 38 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr. 1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums”
 • Nr. 37 - Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr. 26 „Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2010.gada saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Rucavas novada pašvaldības 2010.gada budžetu”
 • Nr. 32 - Par pašvaldības zemes nomu Rucavas novadā
 • Nr. 27 – Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Rucavas novadā
 • Nr. 25 – Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums”
 • Nr. 24 – Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību”
 • Nr. 23 – Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavas novadā
 • Nr. 22 – Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2009.gada saistošajos noteikumos Nr.1 „Rucavas novada pašvaldības nolikums”
 • Nr. 20 – Sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtība Rucavās novadā
 • Nr. 10 – Par ģenētiski modificētu pārtiku
 • Nr. 9 - Par Rucavas novada pašvaldības nodevām (konsolidētā versija)
 • Nr. 6 - Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Rucavas novada teritorijā 
 • Nr. 2 – Grozījumi Rucavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.2 „Par sociālo palīdzību”

2009.gads

 • Nr. 2– Par sociālo palīdzību
 • Nr. 1 - Pašvaldības nolikums