×
 Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš”

Datums: 21.03.2019


Adrese: “Zvaniņš”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads LV-3477

Tālrunis: 25904981

E-pasts: liga.jaunzeme@rucava.lv, rucavazvanins@inbox.lv

Vadītāja: Līga Jaunzeme

Apmeklētājus pieņem: ceturtdienās 7.30-18.00, trešdienās 16.00-18.00 (pārējās dienās, iepriekš vienojoties pa telefonu).


Rucavas novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” ir Rucavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz licencētu pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111) un iestādes vadītāja profesionālās darbības izvērtējumu (2018. gada decembrī).


Uzņem iestādē izglītojamos:  no 1 gada 3 mēneši - 6 gadu vecuma.

Mācību valoda: latviešu.

Iestādes darba laiks: katru darba dienu no 7.30-18.00.

Pašnovērtējums - 2018.


Profesionālu, radošu pedagogu vadībā
 • veicinām audzēkņiem daudzpusīgu personības veidošanos;
 • sekmējam individuālajai un sabiedriskajai dzīvei nepieciešamo sākotnējo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi;
 • sagatavojam audzēkņus pamatizglītības apguvei;
 • veicinām audzēkņu iekļaušanos Rucavas novada kultūrvidē;
 • Ārpusnodarbību laikā piedāvājam deju nodarbības, individuālas nodarbības pie logopēda.
Mūsu tradīcijas
 • Gadskārtu ieražu atzīmēšana (Mārtiņdiena, Meteņi, Lieldienas);
 • Vecāku pēcpusdienas;
 • Mācību gada ieskaņas pasākums septembrī;
 • Ražas svētki;
 • Bērnudārza dzimšanas dienas atzīmēšanas pasākums;
 • Latvijas dzimšanas dienas atzīmēšana;
 • Ziemassvētku pasākums ar bērnu priekšnesumiem un Ziemassvētku vecīti decembrī kopā ar vecākiem;
 • Berga foto sesija;
 • Ģimenes dienai veltīts pasākums maijā;
 • Izlaidums;
 • Leļļu teātra un viesmākslinieku apciemojumi mūsu iestādē;
 • Tematiskās nedēļas izstādes kopā ar vecākiem un bērniem.
Lepojamies
 • gadā realizēts projekts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas ietvaros ’Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana”.  Kopējās izmaksas: 20 000 EUR;
 • Ilggadēja dalība projektā "Mīlestības kurpju kastē"- sadarbībā ar Rucavas novada izglītības iestādēm;
 • Dalība starptautiskā projektā: "Ūdens - visa sākums, esība un turpinājums"- Eiropas komisijas finansēts projekts LADDER;
 • Sadraudzība ar Palangas pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaka" - dalība projektos, profesionālā pilnveide, pieredzes stāsti;
 • Jaunu tradīciju ieviešana- Ziemassvētku mācību ekskursija, Pavasara mācību ekskursija;
 • Lielā vasaras balle bērniem ar vecākiem- kopā ar Ponijiem;
 • Mūsu iestādē ir 3 grupiņas- izremontētas, iekārtotas ar jaunām, mūsdienīgām mēbelēm;
 • Pilnībā izremontēts un pielāgots PVD prasībām ēdināšanas bloks, pusdienas un citas ēdienreizes tiek gatavots uz vietas. Vecāku līdzmaksājums par 3 x ēdināšanu 0.72 EUR dienā;
 • Mums ir atbalstošs, uz attīstību vērsts iestādes dibinātājs - RUCAVAS NOVADA DOME.


PII ZVANIŅŠ