×
Rucavas pamatskola

Rucavas pamatskola

Datums: 21.03.2019


 

Adrese: "Rucavas pamatskola", Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Tālrunis: 63467115

E-pasts: skola@rucava.lv

Rucavas pamatskolas mājas lapa

 

 

 


Vīzija

Skola, kura mainās līdzi laikam, izglīto bērnus, skolotājus, darbiniekus, vecākus unikālā, dabiskā un saglabātā vidē.

Vērtības

Attīstība- mācīšanās vides veidošana balstīta uz kompetenču pieeju, izglītošanās un interese par visu jauno valstī, pasaulē.

Atbildība - sava darba veikšana pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta.

Drošība -  atbalstoša, droša vide, ievērojot drošības noteikumus.

Sadarbība - atsaucīga un pretimnākoša kopienas sadarbība.

Misija

Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

 

Rucavas pamatskolas direktore

Liena Trumpika

Direktores vietniece izglītības jomā

Antra Ate

Tālrunis: 20044585 Tālrunis: 20044584

Pieņemšanas laiks:

pirmdienās no 11.00-12.40

otrdienās no 9.20-11.00

Pieņemšanas laiks:

otrdienās no 13.00-15.00

 Rucavas pamatskola