×
Administrācija darbus veiks attālināti

Administrācija darbus veiks attālināti

Datums: 16.03.2021


 Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija rīkojumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,

 Rucavas  novada dome no 2021.gada 16. marta normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veic attālināti.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks nodrošinātas elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus: tālr. 63467054, e-pasts: dome@rucava.lv, portālu www.latvija.lv. Iesniegumus iespējams atstāt pie Rucavas novada domes esošajā pastkastītē.

 

Darbinieku klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar attiecīgo darbinieku. Kontakti pieejami Šeit

(Aicinām rūpīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību!)

Kasēs Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē apmeklētājus pieņems KLĀTIENĒ PĒC IEPRIEKŠĒJĀS PIETEIKŠANĀS, ORGANIZĒJOT PAKALPOJUMA SNIEGŠANU veicam TIKAI OTRDIENĀS UN CETURDIENĀS pēc iepriekšēja pieraksta, vismaz vienu dienu iepriekš piesakoties.

 

(Rucavas kases tālr. 20397912, Dunikas kases tālr. 63453401, 29900135)

 

Pārējā laikā naudas maksājumus lūdzam veikt elektroniski uz norēķinu kontu: A/S Swedbank, Konta Nr. LV30HABA0551019765652 vai arī Latvijas Pasta nodaļās:

  • Rucavas pasta nodaļa, adrese: Rucavas pamatskola, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477, no pirmdienas līdz piektdienai, darba laikā no 8.30 – 14.00.
  • Sikšņu pasta nodaļa, adrese: “Purenītes”, Dunikas pag., Rucavas nov., LV-3480, no pirmdienas līdz piektdienai, darba laikā no 8.30 – 12.00.

Rucavas novada dome aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem, sekot līdzi savam un savas ģimenes veselības stāvoklim, ievērot ārkārtas situācijas ierobežojumus un piesardzības pasākumus!