×
Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām

Aicina pieteikties uz zvejas nomas tiesībām

Datums: 13.01.2020


Rucavas novada pašvaldība organizē rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu slēgšanu Baltijas jūras piekrastes ūdeņos un Papes ezerā Rucavas novada administratīvajā teritorijā.

Tiek izsludināta papildus pieteikšanās zvejas nomas tiesībām uz pāri palikušajiem 3200 zivju āķiem, 1 zivju vadu zvejai Baltijas jūras piekrastē un 41 zivju murdu zvejai Papes ezerā. Pāri palikušos zvejas rīkus iedalīs pieprasītājiem, kamēr tiks izsniegts viss Rucavas novadam iedalītais zvejas rīku limits.

Lai iegūtu atļauju slēgt zvejas tiesību nomas līgumu un saņemt zvejas rīku limitu piekrastes ūdeņos un ezerā Rucavas novadā, juridiskai vai fiziskai personai ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē Rucavas novada domei adresēts iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta, pieprasīto zvejas rīku veidi un apjoms. Komerciālās zvejas nomas tiesību pieprasītāju iesniegumiem pievienojama speciālās atļaujas (licences) kopija. Iesniegumi un ar tiem saistītie dokumenti iesniedzami personīgi Rucavas novada domes kancelejā, Dunikas pagasta pārvaldē, nosūtot pa pastu vai elektroniski e-pastā: dome@rucava.lv, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus zvejai Baltijas jūras piekrastē un Papes ezerā var saņemt “Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, 2.stāvā 28.kabinetā. Tālr.29904301.