×
Apstiprināts projekts

Apstiprināts projekts "Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve"

Datums: 06.08.2019


Attēlu rezultāti vaicājumam “EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS”

Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 2019. gada 10.jūlijā ir apstiprinājusi Rucavas novada domes projektu “Rucavas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve” Nr.19-02-A00702-000026, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Sīkāka informācija pieejama sadaļā PROJEKTI.