×
Bezmaksas daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku izdale trūcīgajām  un maznodrošinātajām personām

Bezmaksas daudzreiz lietojamo higiēnisko sejas masku izdale trūcīgajām un maznodrošinātajām personām

Datums: 23.11.2020


Informējam, ka 17.11.2020. Rucavas novada pašvaldība ir saņēmusi pirmo  sejas aizsarglīdzekļu sūtījumu.

Rucavas novada trūcīgās un maznodrošinātās personas var saņemt  daudzreiz lietojamās higiēniskās sejas maskas. Maskas ir pieejamas pie sociālajiem darbiniekiem:

  1. Rucavas pagastā pie sociālās darbinieces Ligitas Freimanes, Rucavas novada domē, "Pagastmāja" Rucavas pagasts, Rucavas novads, tālr. 29272642
  2. Dunikas pagastā pie sociālās darbinieces Ingas Alksnes, Dunikas pagasta pārvaldē,”Purenītes”,Sikšņi, Dunikas pagasts,Rucavas novads, tālr. 27008127

Lai saņemtu bezmakasas sejas masku, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusam.

Personām, kuras nebūs izņēmušas higiēniskās sejas maskas līdz 25. novembrim, tās tiks nogādātas dzīvesvietā.

Personām, kuras saņem pakalpojumu “Aprūpe mājās”, sejas aizsargmaskas tiks nogādātas dzīvesvietā.

Rucavas novada 
sociālā dienesta vadītāja

Daiga Grenovska
20390819