×
Būves ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim

Būves ekspluatācijā jānodod līdz 2022. gada 1. oktobrim

Datums: 13.01.2022


2014. gada 1. oktobrī stājās spēkā jauns būvniecības procesa regulējums, kas nosaka, ka maksimālais būvdarbu veikšanas termiņš ir astoņi gadi. Regulējums attiecas arī uz visiem būvobjektiem (savrupmājas, saimniecības ēkas, dārza mājas u.c), kuru realizācijai būvatļauja izsniegta pirms 2014. gada 1. oktobra. Minētās būves nododamas ekspluatācijā līdz 2022.gada 1. oktobrim.

Lasīt tālāk...