×
Darba grupā “Vide” diskutē par vides saglabāšanu, uzlabošanu un attīstīšanu

Darba grupā “Vide” diskutē par vides saglabāšanu, uzlabošanu un attīstīšanu

Datums: 22.04.2021


Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 21. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Vide”.

Šajā darba grupā piedalījās 53 dalībnieki, pārstāvot gan Liepājas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadu pašvaldības, to uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas u.c.

Darba grupā dalībnieki diskutēja par vides jautājumiem, apskatot komunālo infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, mājokļus, dzīvnieku labturību, publisko ārtelpu un tās labiekārtojumu, kā arī jautājumus, kas skar dabas un zemes resursu aizsardzību un pārvaldību, enerģētiku, energoefektivitāti, gaisa kvalitāti un klimata pārmaiņas.

Kā būtiskākos izaicinājumus un problēmas diskusijas dalībnieki minēja:

  • labiekārtošanas un apsaimniekošanas plānu trūkumu, ko vajadzētu izstrādāt pēc vienota principa un kas būtu jāuztic nozares ekspertiem,
  • ūdenssaimniecības/ kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu tehnisko stāvokli un to perspektīvās apsaimniekošanas modeli,
  • atkritumu apsaimniekošanas plānu periodam līdz 2028. gadam,
  • piesārņoto un degradēto teritoriju attīstību,
  • mājokļu pieejamības nodrošināšanu. 

Darba grupu pārstāvji izteica priekšlikumus, kādi risinājumi, projekti un pasākumi nepieciešami, lai Dienvidkurzemes novadā pilnveidotu kopējo situāciju vides jomā.  

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt: