×
Izsludina kandidātu pieteikšanos darbam Apstādījumu pārraudzības komisijā

Izsludina kandidātu pieteikšanos darbam Apstādījumu pārraudzības komisijā

Datums: 11.10.2021


Dienvidkurzemes novada pašvaldība izsludina kandidātu pieteikšanos darbam

Apstādījumu pārraudzības komisijā. Pieteikšanās līdz 2021. gada 15. oktobrim, iesniegumu iesniedzot personiski jebkurā Dienvidkurzemes novada pilsētu vai pagastu pārvaldē vai iesūtot e-pastā: pasts@dkn.lv.

 

Ar nolikumu var iepazīties Šeit