×
VALSTĪ IZSLUDINĀTA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA

VALSTĪ IZSLUDINĀTA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJA

Datums: 13.03.2020


Ņemot vērā Covid-19 izraisīto situāciju pasaulē un arī iespējamos riskus Latvijā, valstī tiek izsludināta ārkārtējā situācija no 12. marta līdz 14. aprīlim.

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi.

Valdība ārkārtas situācijas laikā noteica virkni ierobežojošu pasākumu, tostarp:

  • Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši "Covid-19" skartās valstis vai teritorijas, nav bijuši kontaktā ar "Covid-19" saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. 
  • Tiks pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās citās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.
  • Tiks pārtraukta visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu norise, piemēram, treniņu, sacensību un mēģinājumu norise.
  • Ar 13. martu atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi ar vairāk nekā 200 cilvēkiem.
  • Valsts un pašvaldību iestādēm uzdots izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.
  • Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem uzdots iespēju robežās piedāvāt pārcelt un neplānot tūrisma braucienus uz "Covid-19" skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajai informācijai.
  • Iespēju robežās uzdots atcelt, pārcelt un neplānot darba braucienus un komandējumus uz "Covid-19" skartajām valstīm un teritorijām, no kurām atgriežoties ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi atbilstoši SPKC norādījumiem.
  • Personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no "Covid-19" skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi un jābūt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām u.c. 

Aicinām iedzīvotājus saziņai ar Rucavas novada domi  iespēju robežās izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus: tālr.: 63467054, e-pastu: dome@rucava.lv, oficiālo elektronisko adresi, www.latvija.lv portālu.

Saistībā par Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra jautājumiem lūgums sazināties ar Ilzi Feodosovu, tālr. 26951335,  e-pasts: rucava@pakalpojumucentri.lv (Rucavas VPVKAC), Dunikas VPVKAC sazināties ar Evelīnu Klievēnu, tālr. 63453401, e-pasts: dunikaspagasts@pakalpojumucentri.lv

Ministru kabineta rīkojums pieejams šeit: https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Sekot līdzi aktuālajai informācijai par "Covid-19" infekciju var Veselības ministrijas mājalapā http://www.vm.gov.lv/ un Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā https://spkc.gov.lv