×
Izvēlēti pašvaldības apbalvojuma saņēmēji

Izvēlēti pašvaldības apbalvojuma saņēmēji

Datums: 30.10.2019


Ar 24. oktobra domes sēdes lēmumu tika apstiprināti nominanti Rucavas novada apbalvojumu saņemšanai. Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija noritēs Latvijas Republikas proklamēšanas simtgades svinību ietvaros 16. novembrī Rucavas Kultūras namā.

Pašvaldība pateicas par iedzīvotāju atsaucību pieteikumu iesniegšanā, izvirzot kandidātus apbalvojumu saņemšanai. Šogad kopā saņemtas 123 anketas. Atzinīgi vārdi tajās teikti par daudziem novada iedzīvotājiem, jo ikviens ir devis savu devumu novada pastāvēšanā un darbībā, sakoptas vides veidošanā vai bijis atsaucīgs un izpalīdzīgs pret līdzcilvēkiem! Katram ir savs nopelns!

Izvērtējot visas iesniegtās anketas šogad tika piešķirti 15 apbalvojumi:

Goda Rucavnieks – Valda Stadgale

Par aizrautību, cilvēciskumu, dzīvē nebaidoties iestāties par taisnīgumu. Prasīga pret sevi un citiem.

Par senioru dzīves kvalitātes uzlabošanu kultūras un izglītības jomā, katru gadu organizējot interesantas ekskursijas un pasākumus. Par sakopta saieta nama un saliedētas komandas izveidošanu, kas piedāvā goda mielastus, naktsmītnes un telpas pasākumiem. Par Rucavas novada patriotismu.

Gada Rucavnieks – Daiga Gabrūna

Par atbildību, atsaucību, spēju ieinteresēt uz sportiskām aktivitātēm.

Par daudzveidīgu sporta aktivitāšu organizēšanu – sporta svētki, veselības vingrošanas, sporta nometnes, pulciņi.

Par jaunās paaudzes garīgu izglītošanu svētdienas skolā. Par idejas realizēšanu baznīcas āra apgaismojumam.

Gada Rucavnieks – Jānis Žīmants

Mākslinieks, koktēlnieks, kurš izjūt koku un veido unikālus darbus, kuri bijuši izstādīti gan Rucavā, gan Liepājas muzejā. Rucavas iedzīvotājiem iemīļotākie darbi – Zirgs Rucavas centrā un Rucavas muižas kalna zīme.

Gada Dunicnieks – Inta Ekte

Par aktivitāti, aizrautību un ieinteresētību Dunikas pagasta konferences rīkošanā un grāmatu izdošanā. Par radošām idejām pagasta kultūras jomas attīstībā. Sava dzimtā ciema patriote.

Gada Dunicnieks – Samanta Kalēja

Par Dunikas grāmatu maketēšanu, par iesaistīšanos sava dzimtā pagasta aktivitātēs, par atsaucību un notikumu iemūžināšanu fotogrāfijās.

Goda ģimene- Lilija un Kārlis Vītoli

Par stipras ģimenes izveidošanu, par čaklu meitu izaudzināšanu un rūpēm par 6 mazbērniem. Par roku rokā pavadītiem vairāk kā 50 gadiem, atbalstot, saticīgi dzīvojot un aktīvi piedaloties sabiedriskajā dzīvē un ģimenes uzņēmējdarbībā. Par Rucavas novada patriotismu.

Novada uzņēmējs – z/s “Šēperi” Sanita, Andis un Gundars Timbras

Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi izveidot un attīstīt stabilu lauku saimniecību. Par saimniekošanas tikuma nodošanu dēlam, par piensaimniecības produktu ražošanas izveidi un pārdošanu, par Palaipes svētku organizēšanu un kultūras pasākumu atbalstīšanu Rucavas novadā.

Novada uzņēmējs – z/s “Kļavas” Gunta un Laimonis Kļavas

Par uzņēmību, neatlaidību, drosmi un ilgstošas, stabilas saimniecības kopšanu.  Par dēlu iesaistīšanu lauku saimniecībā un darba tikuma nodošanu bērniem, kopīgi saimniekojot. Par izcilo Guntas kūku cepšanas prasmi, kas ir nozīmīga Dunikas svētku sastāvdaļa.

Pateicība – Inta Inne

Par ilggadēju, radošu un kvalitatīvu darbu un mūža ieguldījumu Sikšņu pamatskolā. Par atsaucību un izdomu skolas pasākumu organizēšanā un telpu noformēšanā. Par sirsnīgu attieksmi ar skolēniem un vecākiem.

Pateicība – Inga Kalniņa

Par apzinīgu, cītīgu un regulāru darbu pie Sikšņu centra apstādījumu izveidošanas un kopšanas. Par radošu, oriģinālu noformējumu izveidošanu svētkos un ikdienā. Par aktīvu piedalīšanos sabiedriskajā dzīvē. Sava dzimtā ciema patriotismu.

Pateicība – Guntis Rolis

Par Dunikas vēstures apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu portālā dunika.lv. Par iesaistīšanos jaunās grāmatas “Par Duniku un dunicniekiem” tapšanā un iedzīvotāju atmiņu stāstu iemūžināšanā. Par Dunikas patriotismu.

Pateicība – Inga Ruško

Par ilggadēju darbu Rucavā, rūpējoties par lauku cilvēku mūsdienīgu izskatu. Par rucavnieku uzpošanu darba dienās un brīvdienās. Par laipnību, atsaucību un prasmi atrast katram klientam vispiemērotāko.

Pateicība – Inga Tapiņa

Par lielo ieguldījumu Ģirņa burtnīcu sakārtošanā un grāmatas “Rucavas gara mantas” tapšanā. Par Rucavas tradīciju izpēti, kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Par patriotismu.

Pateicība – Ruta Ķestere

Par Rucavas kulinārā mantojuma popularizēšanu, par “Baltā sviesta” meistares diploma iegūšanu un dalību TV raidījumā  “Iekodies Kurzemē”, popularizējot Rucavas tradīcijas visai Latvijai. Par aktīvu darbošanos “Zvanītājos”.

Pateicība – Jānis Bērze – Bērziņš

Par laipnību, sirsnību un atsaucību organizējot pasākumus. Par projekta “Dāvana Rucavas novada senioriem” rakstīšanu un realizēšanu. Par jaunas tradīcijas ieviešanu un uzturēšanu.   

Paldies ikvienam nominantam! Viņu darbi ir pierādījums, ka vien pašu spēkos ir darīt savas mājas, novadu un Latviju par labāko vietu uz zemes šīs! Kopsim un mīlēsim savu dzimto vietu!