×
  Labo darbu tradīcija turpinās

Labo darbu tradīcija turpinās

Datums: 17.04.2020


Neskatoties uz neierasto un sarežģīto situāciju valstī un pasaulē, cilvēki turpina domāt radoši un pozitīvi. Jau trešo gadu ikvienam ir iespēja piedalīties Rucavas novada domes organizētajā projektu konkursā “Labais darbs Rucavas novadam”, lai realizētu savas idejas. Konkursa vērtēšanas komisija darbus izvērtēja attālināti, no sešiem saņemtajiem projektu pieteikumiem  apstiprinot piecus.

Apstiprinātie projektu pieteikumi (Rucavas novada domes kopējais finansējums –3990,65 eiro):

  • ”Vides objekta “Bāka – Papes ciema gaismas simbols” izveide Papes ciema centrā” – projekta iesniedzējs biedrība “Kuršu iniciatīvas fonds”
  • ”Rucavas novada prezentācijas video klipa izveide” – projekta iesniedzējs Jānis Vītols
  • ”Rucavas savrupnieks Jānis Žīmants”  - projekta iesniedzējs biedrība “Kuršu laiva”
  • ”Foto izstāde “Daļa Rucavas no putna acīm” – projekta iesniedzējs Edgars Trankalis
  • ”Raķetnieku motokrosa komandas vizuālais noformējums” – projekta iesniedzējs Ingus Liparts

Komisija atzinīgi novērtē visas idejas un ieinteresētību Rucavas novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā un pozitīva novada tēla veidošanā.

Novēlam izdošanos projektus realizējot un tikpat oriģinālas idejas arī turpmāk!

 

                                                                                                                                                                                                                                Informāciju sagatavoja:

                                                                                                                                                                                                                 projektu koordinatore Dace Mieme