×
Realizēts projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana  un stāvlaukuma izbūve”

Realizēts projekts “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve”

Datums: 06.03.2019


Projekta Nr. 1-08/81/2018

2019. gada martā noslēgusies projekta “Sventājas upes ielejas un Muižas kalna labiekārtošana un stāvlaukuma izbūve” realizācija.

Projekts norisinājās Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta programmas 21.00.00 “Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijā “Ūdeņu aizsardzība” aktivitātes “Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros.

Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas norādes zīmes, atjaunota atpūtas vieta Sventājas upes ielejā, uzstādīta lapene, sausā tualete un stends, savukārt, Muižas kalnā izveidota koka laipa ar skatu platformu, kā arī izbūvēts stāvlaukums. Saskaņā ar līgumu labiekārtojuma darbus veica SIA “Liepājas Būve”.

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes projektu koordinatore