×
No 2020. gada 1. janvāra jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Rucavas novadā

No 2020. gada 1. janvāra jauni ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Rucavas novadā

Datums: 10.10.2019


Rucavas novada domes sēdē 2019. gada 26.septembrī, (prot. Nr.14., 4.6.) apstiprināja ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus Rucavas novadā, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts.

Ūdens apgādes un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas patēriņa norma, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts – 6.0 m3 vienam cilvēkam mēnesī.

Tarifi stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra.

Tie ir šādi:

 • Ūdens apgāde Rucavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī – 2.76 EUR (bez PVN),
 • Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Rucavas pagastā vienam cilvēkam mēnesī – 5.64 EUR (bez PVN),
 • Ūdens apgāde Dunikas pagastā vienam cilvēkam mēnesī – 3.12 EUR (bez PVN),
 • Kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Dunikas pagastā vienam cilvēkam mēnesī – 3.36 EUR (bez PVN),
 • Ūdens patēriņa norma un tarifi mājlopu dzirdināšanai mēnesī, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji Rucavas pagastā:

Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa norma vienai vienībai (m3 mēnesī)

 

Tarifs lopu dzirdināšanai (euro)

Liellops

3.0

1.38

Teļš

1.5

0.69

Cūka

0.45

0.21

Zirgi

2.4

1.10

Aitas

0.3

0.14

Vistas, tītari, pīles, zosis

0.03

0.01

 • Ūdens patēriņa norma un tarifi mājlopu dzirdināšanai mēnesī, ja nav uzstādīti ūdens skaitītāji Dunikas  pagastā:

Mājlopu kategorijas

Ūdens patēriņa norma vienai vienībai (m3 mēnesī)

 

Tarifs lopu dzirdināšanai (euro)

Liellops

3.0

1.56

Teļš

1.5

0.78

Cūka

0.45

0.23

Zirgi

2.4

1.25

Aitas

0.3

0.16

Vistas, tītari, pīles, zosis

0.03

0.02

Ūdenssaimniecības un pakalpojumu esošie tarifi ar komercuzskaites mēraparātu par vienu kubikmetru (m3)

Rucavas pagastā (spēkā no 26.09.2013., lēmums Nr.4.1.1., protokols Nr.20)

 • Ūdensapgāde 0.46 EUR (bez PVN),
 • Kanalizācija 0.94 EUR (bez PVN).

Dunikas pagastā (spēkā no 25.10.2018., lēmums Nr.9., protokols Nr.18)

 • Ūdensapgāde 0.52 EUR (bez PVN),
 • Kanalizācija 0.56 EUR (bez PVN).

Ūdens skaitītāja rādījumus par iepriekšēja mēnesī patērēto ūdeni jānoziņo līdz katra mēneša 5.datumam:

 • Zvanot vai rakstot īsziņu klientu apkalpošanas speciālistei Ilzei Feodosovai uz tālruni 26951335;
 • vai Rucavas novada domes kasē klātienē;
 • vai sūtot uz e-pastā dome@rucava.lv; ilze.feodosova@rucava.lv.

Līdz ar jaunajiem tarifiem rosinām dzīvokļos un privātmājās uzstādīt ūdens skaitītājus, lai varētu nodrošināt kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus novadā, veidotu vienotu pakalpojumu uzskaiti un nodrošinātu Ūdenssaimniecības likuma prasības.