×
Par pašvaldības iestāžu darba organizāciju no 18.maija

Par pašvaldības iestāžu darba organizāciju no 18.maija

Datums: 18.05.2020


Sākot no šā gada 18.maija, ievērojot noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemiloģiskās drošības pasākumus, durvis apmeklētājiem vērs šādas Rucavas novada pašvaldības iestādes:  Tūrisma informācijas centrs, Rucavas bibliotēka, Sikšņu bibliotēka, Dunikas tautas nams, Rucavas kultūras nams un Sikšņu pamatskolas pirmsskola.

Rucavas  novada dome un Dunikas pagasta pārvalde līdz ārkārtas situācijas beigām valstī turpinās normatīvajos aktos paredzētās funkcijas un pienākumus veikt attālināti.

Dokumentu pieņemšana, izskatīšana un konsultācijas tiks nodrošinātas elektroniski, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • Rucavas novada dome: tālr.63467054, 25904988, e-pasts: dome@rucava.lv.
  • Dunikas pagasta pārvalde: tālr.63453401, 29900135, e-pasts: dunika@rucava.lv

Rucavas valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC) klientus apkalpos attālināti. Par konsultācijām un klātienes apmeklējumiem aicinām sazināties:

  • Rucavas VPVKAC, tālr. 26951335, e-pasts: rucava@pakalpojumacentri.lv
  • Dunikas VPVKAC, tālr. 63453401, e-pasts: dunikaspagasts@pakalpojumacentri.lv

Darbinieku klātienes apmeklējums iespējams tikai būtiskas nepieciešamības gadījumā, iepriekš to saskaņojot telefoniski ar attiecīgo darbinieku.

No 2020.gada 18.maija kases darba laiki Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē ārkārtas situācijas laikā: otrdienās no 8.00 līdz 17.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 18.00.

Ievērojot Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos nosacījumus, no 18.maija atļauts organizēt sporta treniņus (nodarbības).