×
Par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu

Par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu

Datums: 23.03.2021


PAZIŅOJUMS

Par vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanu

2021.gada pašvaldību vēlēšanās

___________________________________________________

Vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšana tiek noteikta no 1.aprīļa līdz 18.aprīlim

_________________________________________________

Kandidāti savus pieteikumus var iesniegt Jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada domēs, to noteiktā darba laikā, ar norādi “Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijai”

 

Grobiņas novada domē,  Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads

Priekules novada domē, Saules iela 1, Priekule, Priekules novads

Durbes novada domē, Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes novads

Pāvilostas novada domē, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Aizputes novada domē, Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads

Nīcas novada domē, Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads

Rucavas novada domē, Pagastmāja, Rucava, Rucavas pagasts Rucavas novads

Vaiņodes novada domē, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes novads

___________________________________________________

Pieteikuma veidlapa pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā:

https://www.cvk.lv/lv/tiesibu-akti/veidlapas

__________________________________________________

Tālruņi saziņai:

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace ZUKULE, Tālr. 29226758

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas sekretāre Sanita FRĪDMANE, Tālr. 29160023

E-pasts velesanukomisija@dkn.lv