×
22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus
Pašvaldība izsludina divas izsoles

Pašvaldība izsludina divas izsoles

Datums: 13.12.2019


Pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod:

1. Atsavināšanai nekustamo īpašumu “Liedagi”-24 ar kadastra Nr.64849000077, reģistrēts Rucavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.213-24, kas sastāv no trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 68,2 m2 un  608/13658 kopīpašuma domājamā daļām no daudzdzīvokļu mājās un zemes.

2. Meža cirsmu izstrādes tiesības īpašumā „Sila fonds”, kadastra Nr.64840200037, Rucavas pagastā, Rucavas  novadā.  Cirsmas apjoms ir 898,24 m3, platība 3,36 ha.

Vairāk informācijas par izsolēm ŠEIT


22AUG

Grāmatas "Ar Rucavas vārdu-lapu pa lapai. Ieskats Rucavas vēsturē" atvēršanas svētki

22.08.2020 | 13.00 Skatīt visus pasākumus