×
Piektajā sabiedriskajā apspriedē diskutē par satiksmes infrastruktūru un mobilitāti

Piektajā sabiedriskajā apspriedē diskutē par satiksmes infrastruktūru un mobilitāti

Datums: 10.12.2021


Trešdien, 8. decembrī, notika kārtējā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta transporta un mobilitātes jautājumiem. Apspriedes ieraksts skatāms ŠEIT.

Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies teju 60 dalībnieki. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji interesentus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Satiksmes infrastruktūra un mobilitāte" investīciju projektiem un darbībām.

Sanāksmes iesākumā domes priekšsēdētājs Aivars Priedols informēja par neseno tikšanos ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, kurā tika pārrunātas iespējas pārņemt valsts autoceļus pašvaldības īpašumā, kā arī dzelzceļu pasažieru pārvadājumu uzlabošana un mobilitātes punktu attīstība nākotnē.

Diskusijas laikā iedzīvotāji uzdeva jautājumus un sniedza priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem novadā.

Kopumā transporta un mobilitātes joma ir viena no resursietilpīgākajām nozarēm, un vienlaikus tā saistīta ar milzīgiem izaicinājumiem. No vienas puses sliktais autoceļu stāvoklis, salīdzinoši retā apdzīvotība, salīdzinoši zemais sabiedriskā transporta nodrošinājums un lielā loma privātajam autotransportam mobilitāte pieprasa apjomīgu pamatinfrastruktūras attīstību – autoceļu kvalitātes uzlabošanu un asfalta segas ieklāšanu. No otras puses – Eiropas Savienības mērķi par klimatneitralitāti un bezemisiju mobilitāti izaicina mainīt līdzšinējos paradumus un pievērsties veloceļu un citas mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai, sabiedriskā transporta sistēmas pārkārtošanai, mobilitātes punktu attīstībai un sabiedriskā transporta zaļināšanai.

Pavisam šajā Rīcības virzienā tiek plānotas vairāk nekā 250 darbības un projekti, kas ir vērsti gan uz mobilitātes pamatinfrastruktūras attīstību, gan ilgtspējīgu mobilitāti. Lai to sasniegtu indikatīvās izmaksas tiek lēstas vismaz 70 miljonu eiro apmērā.

Nākamā sabiedriskā apspriešanas sanāksme notiks piektdienā, 10. decembrī, plkst.17.30 par tēmu “Kultūrvide, tūrisms un sports”. Tiešsaistes apspriešanas ZOOM saite https://us02web.zoom.us/j/89875185210

 

Ikviens ir aicināts sīkāk iepazīties ar izstrādātajiem dokumentiem un sniegt savus priekšlikumus to pilnveidei. Visa informācija ir pieejama Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā www.grobinasnovads.lv un citu bijušo novadu mājaslapās.