×
Aicinām izvirzīt kandidātus Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņemšanai!

Aicinām izvirzīt kandidātus Rucavas novada pašvaldības apbalvojumu saņemšanai!

Datums: 19.09.2019


Lūdzam apdomāt un aizpildīt pieteikuma anketas, paužot atzinību par pozitīvu un nozīmīgu darbību Rucavas novada attīstībā. Starp mums ir daudz gudru, talantīgu un darbīgu cilvēku,

  • kuri ar savu darbu un izdomu aizrauj un iedvesmo citus;
  • kuri ar savu čaklumu izraisa apbrīnu gan savos novadniekos, gan Latvijas mērogā;
  • kuri ar lielu mīlestību veido ģimenes un audzina krietnus un čaklus bērnus;
  • kuri ir atsaucīgi un laipni palīdzot gan materiāli gan ar padomu;
  • kuri ar savu darbu un mīlestību pret dzimto novadu, visa mūža garumā,  ir iemantojuši apkārtējo cilvēku cieņu.

Lūdzam rūpīgi aizpildīt anketas, uzrakstot visu prasīto informāciju gan par izvirzīto nominantu, gan minot savu vārdu, uzvārdu un to parakstot. Anonīmas anketas netiek ņemtas vērā!

Rucavas novada pašvaldībai 2019. gadā ir šādi apbalvojumi:

  • “GODA RUCAVNIEKS” un “GODA DUNICNIEKS”;
  • “GADA RUCAVNIEKS” un “GADA DUNICNIEKS”;
  • “GODA ĢIMENE”;
  • “NOVADA UZŅĒMĒJS”;
  • “PATEICĪBA”

Ar apbalvojumu nolikumu var iepazīties katrā pieteikumu punktā izvietotajā mapītē un novada mājaslapā: www.rucava.lv. Mapēs un mājaslapā atrodamas arī pieteikumu anketas.

Pieteikums iesniedzams izvērtēšanai elektroniski parakstīts, sūtot uz e-pastu: dome@rucava.lv vai ievietojot to šim nolūkam paredzētajās kastītēs Rucavas novada domē, Dunikas pagasta pārvaldes ēkā, ambulancēs, skolās un Rucavas bibliotēkā vai VAS “Latvijas Pasts” Rucavas nodaļā. Pieteikumu pieņemšana notiek līdz 2019. gada 21. oktobrim.

Aicinām par katru kandidātu aizpildīt atsevišķu anketu.

Pēc visu pieteikumu izvērtēšanas un nominantu apstiprināšanas informācija par izvirzītajiem kandidātiem tiks publicēta interneta vietnē www.rucava.lv

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija noritēs Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinību ietvaros.

Ar apbalvojuma noliku var iepazīties ŠEIT, pieteikuma veidlapa ŠEIT

Rucavas novada pašvaldība ir pateicīga par jūsu atsaucību!