×

Sociālās palīdzības saņemšana Rucavas novadā ārkārtas situācijas laikā

Datums: 19.05.2020


Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Covid-19 vīrusa dēļ un Rucavas novada pašvaldības noteikto rīcību šajā laikā, Rucavas novada sociālais dienests līdz ārkārtas situācijas beigām ierobežo klientu pieņemšanu klātienē.

Ja nepieciešama tikšanās klātienē, aicinām telefoniski vienoties ar sociālajiem darbiniekiem par dienu un laiku. Ja iespējams, atlikt vizīti uz vēlāku laiku. Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus var ievietot pastkastītēs, kas atrodas pie Domes Rucavā un Pagasta pārvaldes Sikšņos, vai iesniegt attālināti - e-pastā, telefoniski.

Par sociālās palīdzības saņemšanu lūdzam vispirms zvanīt:

Sociālais darbiniece Dunikas pagastā Inga Alksne 27008127,

Sociālais darbiniece Rucavas pagastā Ligita Freimane 29272642,

e-pasts: soc@rucava.lv 

Sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska 20390819

Trūcīgajiem un maznodrošinātajiem

Cilvēkiem, kuriem ārkārtas situācijas laikā, beidzas trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa derīguma termiņš, tas tiks pagarināts automātiski (līdz 31.07.2020). Sociālās palīdzības pabalsti (pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsts) šiem iedzīvotājiem tiks izmaksāti uz iepriekšējā iesnieguma pamata

Ja nepieciešams piešķirt statusu no jauna, lūdzam vērsties pašvaldības sociālajā dienestā attālināti – zvanot, lai vienotos par klātienes tikšanos. Sociālais darbinieks izvērtēs ģimenes (personas) materiālo situāciju, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamo informāciju,  nepieprasot papildus dokumentus, un pieņems lēmumu par attiecīgā statusa noteikšanu vai atteikumu.

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsts (pārtikas un higiēnas pakas) tiek izsniegtas otrdienās,ceturtdienās - iepriekš telefoniski sazinoties ar sociālo darbinieci Ligitu Freimani 29272642

Aicinām iedzīvotājus ziņot sociālā dienesta darbiniekiem par cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība.

Labklājības ministrijas mājaslapā pieejama aktuālā informācija:

http://www.lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=91683

 

 

Rucavas novada sociālā dienesta vadītāja Daiga Grenovska, tel.20390819