×
Sveikti Goda un Gada novadnieki

Sveikti Goda un Gada novadnieki

Datums: 19.11.2020


Otrdien, 17. novembrī, Rucavas novada domes priekšsēdētājs , Jānis Veits, personīgi devās pasniegt  Goda balvas un Pateicības rakstus. Atzinīgi  vārdi tikai  teikti visiem nominantiem, kas ir devuši savu ieguldījumu novada pastāvešānā, darbībā, sakoptas vides veidošanā vai bijuši atsaucīgi un izpalīdzīgi pret līdzcilvēkiem. Katram ir savs nopelns.

“Latvijas saknes ir tās iedzīvotāji. Tās ir spēcīgas, tajās vienmēr ir cerība un mīlestība pret savu valsti, tās ir dzīvības pilnas.”

Paldies ikvienam nominantam!Sveikti Goda un Gada novadnieki