×
Traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate

Traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate

Datums: 06.02.2020


Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina – lai piedalītos ceļu satiksmē, tajā skaitā arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.

Atgādinām, ka no 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības sniegtajiem pakal[pojumiem var samaksāt tikai ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tehniskās apskatesvietas un laiki Rucavas novadā:

 

 

Dunikas pagasts – „Purenītes” (Sikšņi)

18.03 – 10.30

28.05 – 10.30

Rucavas pagasts – „Pagastmāja”(Rucava)

29.04 – 10.30

18.06 – 10.30

Uzziņu tālrunis 20000450 vai 29437351

www.vtua.gov.lv