×
 Uzsākta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Rucavas novadā

Uzsākta projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana Rucavas novadā

Datums: 11.07.2019


logo

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris, ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām un sadarbības partneriem īsteno nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" (Reģ. Nr. 1-08/31/2019). Projekts tiek realizēts Latvijas vides un aizsardzības fonda  valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” ietvaros no 2019. gada 1. maija līdz 2019. gada 1. novembrim.

Projekta mērķis ir īstenot labu piekrastes pārvaldību un nodrošināt gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem kvalitatīvu un drošu vidi jūras piekrastē. 

Šogad vasaras sezonā Papes bākas stāvlaukumā  paredzēts izvest 60m3 atkritumu, lai mazinātu vides piesārņojumu. Savukārt, pie noejas tiks izveidots sezonāls pludmales aprīkojums - kāju skalojamā duša, kā arī apsaimniekošanas un drošības nolūkos, projekta ietvaros paredzēts iegādāties un pieslēgt stāvlaukumā novērošanas kameru, kura būs savienota ar Rucavas novada domes mājaslapu. 

Projekta realizācijas rezultātā piekrastē tiks mazināta antropogēnā slodze, nodrošināti apstākļi kvalitatīvai un drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugs cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, vides kvalitāti, labiekārtojumu, drošības un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Kopumā projektam "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" no LVAF budžeta Rucavas novada piekrastes apsaimniekošanai tika piešķirti EUR 8023.00

 

Informāciju sagatavoja:
Attīstības nodaļas projektu koordinatore Santa Korna