×
Vecāki var saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Vecāki var saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei

Datums: 20.08.2019


Rucavas novada sociālais dienests atgādina, ka vecākiem, audžuģimeņu vecākiem, aizbildņiem, kuru bērni 2019./2020. mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē kādā no Rucavas novada izglītības iestādēm, tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 30.00 apmērā par katru pirmklasnieku.

Daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem ir tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 20.00 apmērā par katru bērnu, kurš  2019./2020. mācību gadā apgūs pirmskolas vai pamatskolas obligāto apmācību programmu kādā no Rucavas novada izglītības iestādēm. 

Pabalstus var saņemt vienu reizi mācību gadā. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, kurš jāiesniedz Rucavas novada sociālajā dienestā.