×
Veiktas regulārās ūdens kvalitātes kontroles analīzes

Veiktas regulārās ūdens kvalitātes kontroles analīzes

Datums: 30.01.2020


Rucavas novadā veiktie monitoringa 2018. - 2019.gadam testēšanas pārskati apliecina paaugstinātu fluorīdu saturu klātbūtni ūdensapgādes sistēmā “Zundes” piegādātajam dzeramajam ūdenim.

Veselības inspekcija no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 30.novembrim pašvaldībai noteica jaunu normu fluorīda saturam – 1.7 mg/l. Šajā laikā veikto pārbaužu testēšanas rezultāti uzrāda, ka flourīdu daudzums piegādātajā ūdenī ir mainīgs (no 1.08 līdz 1.7 mg/l), kas atsevišķos gadījumos pārsniedz noteikumos Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”  noteikto maksimāli pieļaujamo fluorīdu normu - 1.5 mg/l.

Pašvaldības ūdensapgādes sistēmas dzeramā ūdens kvalitātes rādītāja neatbilstības cēloņi ir saistīti ar pazemes ūdens ķīmisko sastāvu.

Pašvaldība ir apzinājusi ūdens ņemšanas vietas apstākļus un fluorīdu līmeni urbumos un pašlaik kopā ar firmu SIA “Watex” izstrādā projektu reversās osmozes filtru uzstādīšanai ūdens atdzelžošanas stacijas telpās, kas samazinātu fluorīdu daudzumu piegādātajā dzeramajā ūdenī.

Veselības inspekcija pašvaldībai nolēmusi pagarināt īpašās normas piemērošanas termiņu (dzeramais ūdens ar fluorīdu saturu līdz 1.7 mg/l) līdz 2020.gada 31.decembrim.