×

Kapsētu karte

Datums: 18.06.2019


Kapsētu apsaimniekošanu veic Rucavas novada pašvaldība:

 

Kontakpersona Rucavas pagastā  Edgars Riežnieks - +371 28373224

Kontakpersona Dunikas pagastā  Agija Kaunese - +371 27050269