×

Rucavas krājaizdevu sabiedrība

Datums: 09.05.2019


VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS GRĀMATVEDE
Imants Edmunds Pričins Māra Ķēdže

Adrese:"Zvaniņš", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477

Kontakti: +371 29521002 / +371 25916925

e-pasts: rucavasks@inbox.lv

Darba laiks: 

PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
09:00 - 15:00 - - - -

Reģistrācijas nr. 42103019023, dibināta 1997.gada 11.decembrī, savu darbību uzsāka 1998.gada 8.janvārī.

Krājaizdevu sabiedrība (KS) ir specializēta kooperatīva forma, ko regulē īpašs Krājaizdevu sabiedrību likums un Kooperatīvo Sabiedrību likums.

KS ir finanšu kooperatīvs.
Sabiedrības galvenie darbības veidi:
• biedru noguldījumu piesaistīšana; 
• biedru kreditēšana;
• pārskaitījumu un maksājumu veikšana pēc biedru pieprasījuma; 
• skaidras naudas operācijas.

KS “ Rucavas krājaizdevu sabiedrības” pamatdarbība ir kredītu izsniegšana saviem biedriem un noguldījumu piesaistīšana

KS “ Rucavas krājaizdevu sabiedrība ir veidota un darbojas pēc teritoriālā principa un tās mērķis ir apmierināt savu biedru saimnieciskās, sadzīves un citas vajadzības, veicināt viņu materiālā dzīves līmeņa paaugstināšanu, nodrošinot biedriem viegli pieejamus, efektīvus un kvalitatīvus finanšu pakalpojumus par konkurētspējīgiem izcenojumiem.

Par biedru var kļūt jebkura pilngadīga rīcībspējīga fiziska persona, kas dzīvo, veic komercdarbību vai aroddarbību, vai kam ir nekustamais īpašums Rucavas novada teritorijā, kura piekrīt KS Statūtiem, iegādājoties vismaz 2 pajas 14,- EUR vērtībā  .

Par biedru var būt arī Rucavas novada dome.

Visu Sabiedrības biedru paju vērtības kopsumma veido Sabiedrības pamatkapitālu. Pamatkapitāls ir mainīgs .Sabiedrības pamatkapitāls palielinās vai samazinās atkarībā no paju skaita un paju nominālvērtības .Sabiedrības pamatkapitāla minimālais lielums ir 2800 – EUR. Kooperatīvās sabiedrības “ Rucavas krājaizdevu sabiedrības”  pamatkapitāls šobrīd ir 15575,- EUR.

Rucavas novada domei pieder 200 pajas.
Rucavas novada domes kapitāla daļu pārstāvis – Domes priekšsēdētājs Jānis Veits.

Krājaizdevu sabiedrība pieņem noguldījumus ar likmi 5.5% gadā un saviem biedriem izsniedz aizdevumus līdz 2400,-EUR ar likmi 20 % gadā.

 

Kļūsti par Krājaizdevu sabiedrības biedru un piepildi savas vēlmes!