×

LEADER projekti

Datums: 17.05.2019


Realizēts “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” projekts

2021.gada jūlijā ir noslēgusies projekta Nr.20-02-FL03-F043.0207-000006 ”Laivu piestātnes izveide Papes kanālā” realizācija.

Projekts tika realizēts“Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” ietvaros.

Projekta ietvaros tapusi laivu piestātne, kas izgatavota no moduļu pontonu sistēmas 100 kv.m. lielumā, kas ļauj vienlaikus pietauvot līdz 10 zvejnieku laivām. Saskaņā ar noslēgto līgumu darbus veica SIA “Līgaiši”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 21713.79, apstiprinātās attiecināmās izmaksas - EUR 21538.00, publiskais finansējums - 85% no attiecināmajām izmaksām - EUR 18307.30.

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Apstiprināts projekts “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve”

Lauku atbalsta dienests 4.jūnijā apstiprināja Rucavas novada domes 2021.gada 4.martā dienestā iesniegto projekta iesniegumu Nr.21-02-FL03-F043.0207-000006 “Autoceļa Rucava-Pape pārbūve”.

“Autoceļa Rucava -Pape pārbūve” projekts iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā ”Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projekta ietvaros plānots veikt ceļa Rucava-Pape pārbūvi izmantojot asfaltbetona segumu 3,1 km garumā un tehniskās dokumentācijas izstrādi. Projekta realizācija jāveic 2 gadu laikā, no apstiprināšanas brīža.

Projekta attiecināmās izmaksas - EUR 582550.00, publiskais finansējums - EUR 524295.00, Rucavas novada domes līdzfinansējums - EUR 58255.00

(attēlā ar sarkanu līniju redzami ceļa posmi, kas tiks pārbūvēti)

 

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Apstiprināts projekts “Degradētās teritorijas "Centra baseins" revitalizācija”

 

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rucavas novada domes 2020. gada 27. jūlijā iesniegto projekta iesniegumu 20-02-FL03-F043.0207-000005 “Degradētās teritorijas "Centra baseins" revitalizācija”.

Projekts tika iesniegts atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1.aktivitātē – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Projekta ietvaros plānots labiekārtot un apzaļumot Centra baseinu. Sakārtojot degradētu teritoriju, tiks uzlabota dzīves vides kvalitāte un tā ekoloģiskais stāvoklis. Makšķerniekiem tiks dota iespēja bez maksas izmantot dīķi makšķerēšanai, projekta ietvaros ielaižot zivju mazuļus - karpas un līņus. Par kārtības un drošības noteikumiem, informāciju varēs iegūt arī no informatīvā stenda. Būs pieejamas labiekārtotas atpūtas vietas, kurās izvietoti galdi un soli, grila vietas, bio tualete un velosipēdu novietnes. Atpūtas vieta būs pieejama bez maksas visām sabiedrības grupām, t.sk. mazāka aizsargātajām grupām - jaunieši, ģimenes, seniori, kā arī vietējiem makšķerniekiem.

Atpūtas vieta būs pieejama neierobežotā laikā, veicinot vides izmantošanu un tās pieejamību.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 20591,19, publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām - EUR 17502,51, Rucavas novada domes līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām ir EUR 3088,68.

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

 


Apstiprināts projekts “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rucavas novada domes 2020. gada 27. jūlijā iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-02-FL03-F043.0207-000007 “Stāvlaukuma izbūve Nidas ciema teritorijā”.
Projekts tika iesniegts atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1.aktivitātē – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Projekta ietvaros plānots izveidot 2000 kv.m. plašu stāvlaukumu, īpašumā "Dandziņi" mūsdienu prasībām atbilstošu, kas bez maksas pieejams ikvienam Nidas ciema apmeklētājam. Stāvlaukumā plānots ieklāt grunts nostiprināšanas sistēmu ECORASTER - kas ir videi draudzīgs, mūžizturīgs un inovatīvs risinājums VRG teritorijā. Projekta ietvaros būs izveidotas stāvvietas, kas paredzētas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, tūristu grupām, kā arī būs iespēja saņemt bezmaksas informatīvos materiālus

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 51862,82, publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām - EUR 44083,40, Rucavas novada domes līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām ir EUR 7779,42.

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Apstiprināts projekts “Laivu piestātnes izveide Papes kanālā”

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Rucavas novada domes 2020. gada 27. jūlijā iesniegto projekta iesniegumu Nr.20-02-FL03-F043.0207-000006 ”Laivu piestātnes izveide Papes kanālā”.
Projekts tika iesniegts atklātā konkursā “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” 3. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 2. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”, 1.aktivitātē – Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

Projekta ietvaros plānots izveidot laivu piestātni Papes kanālā, blakus Rucavas novada pašvaldībai piederošā īpašuma “”Dzintarvēji”. Laivu piestātne tiks izgatavota no moduļu pontonu sistēmas 100 kv.m. lielumā, nodrošinot piestātnes reliņus 32 metru garumā, nodrošinot vienā laikā pietauvot līdz 10 zvejnieku laivām.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 21538.00, publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām - EUR 18307.30. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 15% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 3230.70

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


17.08.2020.

Projekts “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās””

logo

Rucavas “Centra dzirnavas” atvērtas ikvienam interesentam.

Rucavas novada dome realizējusi projektu “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” Nr.19-02-FL03-F043.0207-000005. Projekts tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Tūrisma centra efektīvākai un ērtākai darbībai izgatavota administrācijas  lete ar plauktiem.

Iegādātas  stikla vitrīnas  (3 lielas ar LED apgaismojumu, 3 uz virsmas novietojamas).Tās paredzētas novadpētniecības materiālu un vēstures eksponātu izvietošanai.

Ēkas otrais stāvs aprīkots ar visu nepieciešamo semināru un citu pasākumu organizēšanai – 50 krēsli, 8 galdi, projektors, akustiskā sistēma, portatīvais dators, pielāgojot to kino demonstrēšanai, semināriem, plaša profila kultūras un citiem pasākumiem. Lai pie nepieciešamības aptumšotu otrā stāva telpu, izgatavoti bīdāmie sienas paneļi, kurus klāj vēsturiski novada attēli. Tādejādi tie ir ne tikai funkcionāli, bet arī  mūsdienīgs dizaina elements, kā arī lielisks uzskates materiāls.

Trešā stāva telpu iespējams izmantot fotosesijām, izmantojot fotogrāfa atribūtiku un dekorācijas, iemūžinot iecerētos personāžus vai notikumus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 16348.98, publiskais finansējums ir EUR 13896.64.

Telpas pieejamas ikvienam interesentam, kuram nepieciešamas telpas semināra, radošo nodarbību, fotosesiju un citu pasākumu organizēšanai.

 

 

Informāciju sagatavoja:  

Rucavas novada domes projektu koordinatore  

Dace Mieme  

 


 

 

Projekts “Ēkas “Centra Dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekratses kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai”

Nr. 18-02-FL043.0207-000004logo11111_1

2020.gada februārī ir noslēgusies projekta Nr. 18-02-FL043.0207-000004 “Ēkas “Centra dzirnavas” vienkāršota atjaunošana piekrastes kultūras mantojuma izmantošanas veicināšanai” realizācija.

Projekts tika īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 4. kārtas ietvaros.

Projekta realizācijas laikā tika veikta ēkas jumta nomaiņa, siju un latojuma remonts, noteces sistēmas un logu nomaiņa, 3.stāva grīdas nomaiņa un 2.stāva grīdas atjaunošana, 1.stāva grīdas siltināšana un betonēšana, ēkas elektroinstalāciju atjaunošana; ārdurvju nomaiņu un trepju atjaunošana.

Projekta ietvaros plānotos būvdarbus veica SIA “Būvkompānija MBR” un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Dzintars AB”.

Projekta kopējās realizācijas izmaksas – 118896,14 EUR, publiskais finansējums – 58114,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 60781,85 EUR.

Informāciju sagatavoja:

Santa Korna

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Apstiprināts projekts “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās””

logo

2020.gada 16. martā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Aprīkojuma iegāde piekrastes kultūras mantojuma saglabāšanai un ar to saistīto pakalpojumu attīstībai Rucavā “Centra dzirnavās”” Nr.19-02-FL03-F043.0207-000005. Projekts tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Projekta mērķis ir aprīkojuma iegāde Rucavas novada domei piederošās ēkas "Centra dzirnavas", aprīkošanai, lai saglabātu un attīstītu Baltijas jūras piekrastes mantojumu un ar to saistītos pakalpojumus novada administratīvajā centrā, izveidojot ēkā mūsdienīgu sabiedrisko centru ar iespēju izvietot tajā senlietu ekspozīcijas, Rucavas amatnieku un mākslinieku darbus, ierīkot bezmaksas foto studiju, rīkot konferences, seminārus, kino vakarus un citus pasākumus, sadarbojoties arī ar vietējām nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 16348.98 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām ir EUR 13896.64.

EJZF administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Informāciju sagatavoja:

Dace Mieme

Projektu koordinatore

 


Pabeigta projekta "Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana "Dzintarvēji"" realizēšana

2019. gada maijā ir noslēgusies projekta “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” Nr.17-02-FL03-F043.0207-000001 realizācija. Projekts tika realizēts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Projekta mērķis: ēkas “Dzintarvēji” neatjaunotās daļas atjaunošana, pārveidojot to par ekspozīcijas un semināra telpām, lai saglabātu piekrastes zivsaimniecības un zvejnieku tradīcijas.

Pateicoties projektam, jaunas telpas ēkā ieguvis Rucavas Tūrisma informācijas punkts, ierīkots sanmezgls, izveidotas ekspozīciju telpas ēkas pirmajā un mansarda stāvā. 

Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību veica SIA "V projekts".

Būvdarbu veicējs - SIA "Būvkompānija MBR".

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināja - SIA "Dzintars AB".

Projekta kopējās izmaksas - 315440,14 EUR, apstiprinātās attiecināmās izmaksas - 251901,25 EUR, publiskais finansējums - 90% no attiecināmajām izmaksām - 226711,12 EUR.

 

1937. gads 2018. gads 2019. gads

Ēkas atklāšanas pāsākums plānots 2019. gada 8. jūnijā. Pasākuma programma pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Pabeigta projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana” realizācija

Datums: 01.11.2018

logo

2018. gada septembrī ir noslēgusies projekta Nr.17-02-FL03-F043.0207-000002 “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana” realizācija.

Projekts tika īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” ietvaros.

Projekta realizācijas laikā tika izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša nobrauktuve pie Baltijas jūras, izvietojot tajā sezonālas saliekamas plastmasas plāksnes ērtai piekļuvei pludmalē, kuru var izmantot gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, zvejnieki, pludmales apsaimniekotāji, glābšanas dienesti un citi dienesti. Tika paplašināts arī Papes bākas stāvlaukums, palielinot novietojamo automašīnu skaitu par 10 vietām, uzstādītas papildus ceļazīmes stāvlaukuma satiksmes labākai organizēšanai, 10 pludmales zonējuma zīmes pludmalē un informatīvais stends ar pludmales zonējuma shēmu, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”.

Projekta autors: SIA “Polyroad”, būvdarbus veica: SIA “A-Land” un būvuzraudzību nodrošināja: SIA “Ielu un ceļu projekti”.

Projekta kopējās izmaksas – 45234,56 EUR, publiskais finansējums – 38898,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 6336,06 EUR.

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Sikšņu bibliotētas darba modernizācija

Projekts Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005

2017.gada 30.oktobrī noslēdzās projekta „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005 realizācija.

Projekts norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis bija Sikšņu bibliotēkas trīs telpu izremontēšana Rucavas novada domei Dunikas pagastā piederošā ēkā “Purenītes”, izveidojot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi kultūrā, mūžizglītībā un saturīgā laika pavadīšanā. Saskaņā ar līgumu darbus veica SIA “EIRO STILS 1”.

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana

Projekta Nr. 2017/AL13/2/A019.22.03/14

2017.gada septembrī noslēgusies projekta „Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006 realizācija.

Projekts norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta ietvaros ir uzstādīti jauni rotaļu laukuma elementi un jauns žogs, paplašinot bērnu laukuma teritoriju. Saskaņā ar līgumu darbus veica SIA “JLD”. 

 

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana

Datums: 01.09.2017

Projekta Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000002

2017.gada 14. augustā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana” Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000002. Projekts tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Projekta ietvaros plānots paplašināt Papes bākas stāvlaukumu, palielinot novietojamo automašīnu skaitu par 10 vietām, kā arī uzstādīt norādes zīmes. Paredzēts arī iegādāties pārvietojamu/izklājamu segumu, kuru sezonāli novietot publiskās pieejas vietas jūrai nobrauktuvē, kas ved no stāvlaukuma.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 48865.39 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām - EUR 43978.85. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4886.54

Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 1.maijam.

EJZF administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Apstiprināts projekts "Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”

Datums: 18.08.2017

2017.gada 14. augustā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Piekrastes zvejniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana “Dzintarvēji”” Nr.17-02-FL03-F043.0207-000001. Projekts tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

Projektā paredzēta Rucavas novada domei piederošās ēkas “Dzintarvēji” neatjaunotās ēkas daļas atjaunošana un tās pieguļošās teritorijas labiekārtošana (bruģēšana), plānota jumta seguma nomaiņa, neesošu logu un durvju atjaunošana, pārsegumu un fasādes atjaunošana, ūdens ievada ēkās un kanalizācijas un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ierīkošana, starpstāvu siltināšana, kā arī griestu un grīdu apdare.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 251901.25 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām - EUR 226711.12. Savukārt, Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 25190.13.

EJZF administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana

Datums: 22.06.2017

Projekta Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006

2017.gada 21.jūnijā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēta jaunu rotaļu laukumu elementu uzstādīšana un jauna žoga uzlikšana.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 19280.77 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 79% no attiecināmajām izmaksām - EUR 15231.81. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 21% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4048.96.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 15.novembrim.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes projektu koordinatore


Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija

Datums: 22.06.2017

Projekta Nr. 2017/AL13/2/A019.22.03/18

2017.gada 21.jūnijā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēti Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonti.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 19 436.07 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 89% no attiecināmajām izmaksām - EUR 17 298.10. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 11% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2137.97.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 1.decembrim.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes projektu koordinatore