×
LEADER projekti

LEADER projekti

Datums: 12.03.2019


 

Pabeigta projekta “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana” realizācija

01.11.2018.

logo

2018. gada septembrī ir noslēgusies projekta Nr. Nr.17-02-FL03-F043.0207-000002 “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukuma paplašināšana” realizācija.

Projekts tika īstenots Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā” ietvaros.

Projekta realizācijas laikā tika izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša nobrauktuve pie Baltijas jūras, izvietojot tajā sezonālas saliekamas plastmasas plāksnes ērtai piekļuvei pludmalē, kuru var izmantot gan vietējie iedzīvotāji, gan tūristi, zvejnieki, pludmales apsaimniekotāji, glābšanas dienesti un citi dienesti. Tika paplašināts arī Papes bākas stāvlaukums, palielinot novietojamo automašīnu skaitu par 10 vietām, uzstādītas papildus ceļazīmes stāvlaukuma satiksmes labākai organizēšanai, 10 pludmales zonējuma zīmes pludmalē un informatīvais stends ar pludmales zonējuma shēmu, saskaņā ar Rucavas novada pašvaldības 2016.gada saistošajiem noteikumiem Nr.5/2016 “Sabiedriskās kārtības noteikumi peldvietā”.

Projekta autors: SIA “Polyroad”, būvdarbus veica: SIA “A-Land” un būvuzraudzību nodrošināja: SIA “Ielu un ceļu projekti”.

Projekta kopējās izmaksas – 45234,56 EUR, publiskais finansējums – 38898,50 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 6336,06 EUR.


Sikšņu bibliotētas darba modernizācija

 

Projekts Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005

2017.gada 30.oktobrī noslēdzās projekta „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005 realizācija.

Projekts norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis bija Sikšņu bibliotēkas trīs telpu izremontēšana Rucavas novada domei Dunikas pagastā piederošā ēkā “Purenītes”, izveidojot drošu un estētisku vidi, lai dažāda vecuma un sociālo grupu cilvēki varētu attīstīt savas personības izaugsmi kultūrā, mūžizglītībā un saturīgā laika pavadīšanā. Saskaņā ar līgumu darbus veica SIA “EIRO STILS 1”.

Informāciju sagatavoja

Raimonda Ābelīte

Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana

 

Projekta Nr. 2017/AL13/2/A019.22.03/14

2017.gada septembrī noslēgusies projekta „Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006 realizācija.

Projekts norisinājās Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta ietvaros ir uzstādīti jauni rotaļu laukuma elementi un jauns žogs, paplašinot bērnu laukuma teritoriju. Saskaņā ar līgumu darbus veica SIA “JLD”. 

 

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja


Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana

01.09.2017.

Projekta Nr. 2017/FL03-F043.0207-000002

2017.gada 14. augustā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums “Publiskās piekļuves vietas Baltijas jūrai – Papes bākas stāvlaukumma paplašināšana” Nr. 2017/FL03-F043.0207-000002. Projekts tika iesniegts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 2. mērķa “Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā” 1. rīcībā “Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā”.

 

Projekta ietvaros plānots paplašināt Papes bākas stāvlaukumu, palielinot novietojamo automašīnu skaitu par 10 vietām, kā arī uzstādīt norādes zīmes. Paredzēts arī iegādāties pārvietojamu/izklājamu segumu, kuru sezonāli novietot publiskās pieejas vietas jūrai nobrauktuvē, kas ved no stāvlaukuma.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 48865.39 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 90% no attiecināmajām izmaksām - EUR 43978.85. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 10% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4886.54

Projekta īstenošana jāveic līdz 2018. gada 1.maijam.

EJZF administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.


Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana

22.06.2017.

Projekta Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006

2017.gada 21.jūnijā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Rucavas bērnudārza rotaļu laukuma uzlabošana un sētas uzlikšana” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000006. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēta jaunu rotaļu laukumu elementu uzstādīšana un jauna žoga uzlikšana.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 19280.77 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 79% no attiecināmajām izmaksām - EUR 15231.81. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 21% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 4048.96.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 15.novembrim.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes projektu koordinatore


Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija

22.06.2017.

Projekta Nr. 2017/AL13/2/A019.22.03/18

2017.gada 21.jūnijā Rucavas novada dome saņēma Lauku atbalsta dienesta Dienvidkurzemes reģionālās pārvaldes lēmumu par to, ka ir apstiprināts projekta iesniegums „Sikšņu bibliotēkas darba modernizācija” Nr. 17-02-AL13-A019.2203-000005. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerības izsludinātā atklātā projekta konkursa ietvaros – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektā paredzēti Sikšņu bibliotēkas trīs telpu remonti.

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas ir EUR 19 436.07 ar PVN 21%, publiskais finansējums ir 89% no attiecināmajām izmaksām - EUR 17 298.10. Savukārt Rucavas novada domes līdzfinansējums ir 11% no attiecināmajām izmaksām jeb EUR 2137.97.

Projekta īstenošana jāveic līdz 2017. gada 1.decembrim.

ELFLA fonda administrējošās iestādes - Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par ELFLA - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja
Raimonda Ābelīte
Rucavas novada domes projektu koordinatore