×

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide

Datums: 04.01.2021


20.12.2021.

Būvniecības darbi ēkā "Sudrabi" pabeigti

 

Atjaunotā ēka tagad ir ieguvusi jaunu izskatu, ja vēlies virtuāli apskatīt to no iekšpuses SPIED ŠEIT!

PIRMS PĒC

 

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Informāciju sagatavoja:

SANTA KORNA

Dienvidkurzemes novada pašvaldības

Attīstības un uzņēmējdarbības daļas Projektu vadītāja


20.09.2021

Norit pārbūves darbi ēkā "SUDRABI" projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" ietvaros

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Ēkā “Sudrabi” kādreiz atradās pagasta pārvalde, dzimtsarakstu nodaļa, pasta nodaļa, bet pēdējos gadus ēka tika pamesta novārtā. Pagājušā gada 9.novembrī tika noslēgts būvniecības līgums ar SIA “Monolīts B”, ar mērķi izveidot grupu dzīvokļus personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta ietvaros darbi norit pēc plāna, objektā pēc pārbūves tiks izveidoti 5 grupu dzīvokļi, kuros plānots izmitināt 11 izvērtētās personas no Rucavas un Dunikas pagastiem. Telpas būs pielāgotas arī personām ar kustību traucējumiem.

Paralēli pārbūves darbiem tiek labiekārtota arī ēkas apkārtne, tādejādi padarot Rucavas centru sakoptāku un par vienu ēku skaistāku.

Informāciju sagatavoja:

SANTA KORNA

Dienvidkurzemes novada pašvaldības iekļautās

Rucavas Attīstības nodaļas vadītāja


12.08.2021

Dienvidkurzemes novada deputātu vizīte Sudrabos

2021.gada 12.augustā norisinājās pirmā domes sēde Rucavas pagastā, uz kuru ieradās jaunievēlētie Dienvidkurzemes novada pašvaldības deputāti. Lai vairāk uzzinātu par Rucavas aktuālajiem attīstības jaunumiem, deputāti tika iepazīstināti ar projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" aktualitāti, šī brīža ēkas "Sudrabi" pārbūves darbiem.

IMG_5159IMG_5162

      

Informāciju sagatavoja:

SANTA KORNA

Dienvidkurzemes novada pašvaldības iekļautās

Rucavas Attīstības nodaļas vadītāja


20.05.2021.

Ēkas "Sudrabi" būvprojektā veiktas izmaiņas 

Lai nodrošinātu vides pieejamību pēc Labklājības ministrijas prasībām, tika veiktas izmaiņas būvprojekta “Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā “Sudrabi” Rucavas pagastā, Rucavas novadā” ēkas "Sudrabi" 2.stāva dzīvoklim Nr. 2 un Nr.3. 

Projekta gaitai var sekot ŠEIT!

 

Informāciju sagatavoja:

SANTA KORNA

Rucavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja


12.03.2021

Projekta ietvaros izstrādāta tehniskā dokumentācijas "Birztalas 1" dienas aprūpes centram

Projekta viens no mērķiem ir Rucavas novada domei piederošās ēkas “Birztalas 1” – trīs telpu vienkāršota atjaunošana (remonts), sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei. Projekta ietvaros plānots izveidot infrastruktūru - dienas aprūpes centru, tā ietvaros tiks nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plānā paredzēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana 8 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), attīstot savas sociālās prasmes, kas palīdzētu iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.

Darba autors - Kaspars Dzenis SIA"KEYSTONE ARCHITECTURE"

Informāciju sagatavoja:

SANTA KORNA

Rucavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja


25.01.2021


Pārbūves darbi ēkā "Sudrabi" norit
veiksmīgi

Projekta ietvaros tiek veikta ēkas "Sudrabi" pārbūve, ko veic SIA "Monolīts B". Uz doto jau ir viekti demontāžas darbi, iebetonēti pamati un izlīdzināts grīdas segums, no gāzbetona blokiem uzsākta jauno starpsienu izbūve. Ņemot vērā, ka aiz loga vēl ziema, āra apdares darbi arī norit itin raiti - atrakti betona pamati un tie nosiltināti, kā redzams attēlos. 

Sudrabi 2021.1

Vairāk attēlu pieejams ŠEIT!

 

Informāciju sagatavoja:

SANTA KORNA

Rucavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja


13.11.2020

 Uzsākti pārbūves darbi ēkā "SUDRABI" projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" ietvaros

9. novembrī tika parakstīts līgums SIA "Monolīts B" par esošās ēkas pārbūvi par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā "Sudrabi". Ēkas pārbūvi paredzēts veikt 365 kalendāro dienu laikā.

(foto no sētas puse)

 

Būvdarbus veic SIA “MONOLĪTS B”, reģ. Nr. LV42103048342 - līguma summa 270 541,46 EUR (bez PVN)

Būvuzraudzību veic SIA “Dzintars AB”, reģ. Nr. 42103038221 - līguma summa 9 986,00 EUR (bez PVN)

Dokumentācijas izstrādi veica SIA “V projekts”, reģ. Nr. 42102010421, SIA “Campaign” reģ. Nr. 50003773841 

06.01.2020

Parakstīta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.3.1.1/19/I/035 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā” īstenošanu

Rucavas novada dome 2019.gada 27.decembrī parakstīja vienošanos ar  Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda  projekta "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā" (turpmāk- Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā. Projekta ietvaros plānots izvedot infrastruktūru - grupu dzīvokļu māju un dienas aprūpes centru, kuru ietvaros tiks nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana 19 personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Projektā plānots pārbūvēt ēku “Sudrabi”, lai 11 mērķa grupas personām nodrošinātu grupu dzīvokļu pakalpojumu un veikt ēkas “Birztalas 1” Ķāķišķē 3 telpu un ieejas remontu, izveidojot tajās dienas aprūpes centru, kurā tiks nodrošinātas 6 pakalpojumu vietas 8 mērķa grupas personām, dodot iespēju attīstīt savas sociālās prasmes, lai palīdzētu iekļauties sabiedrībā un darba tirgū.

Projektā kopējās izmaksas ir 338457.93 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 276493.95 EUR. Pārējo daļu veido pašvaldības finansējums un valsts dotācija - 61963.98 EUR.

Projekts tiek īstenots 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks: 2020.gada janvāris līdz 2022.gada decembris.

Informāciju sagatavoja:                                                  

Raimonda Ābelīte

Rucavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

Projekta mērķis:

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Rucavas novadā. Projekta ietvaros plānots izvedot infrastruktūru - grupu dzīvokļu māju un dienas aprūpes centru, kuru ietvaros tiks nodrošināta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzēto sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana 19 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

 

 

Līdzfinansējuma saņēmējs:

Rucavas novada dome

 

 

Sadarbības iestāde:

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

 

Cita informācija

Projektā kopējās izmaksas ir 338457.93 EUR, no kurām ERAF finansējums sastāda 276493.95 EUR, bet pašvaldības finansējums un valsts dotācija - 61963.98 EUR.

Projekta realizācija termiņš - 2022.gada 31.decembris.