×
RND/2017/17
Par jaunas automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
11.01.2018

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2017/16
Degvielas iegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
08.02.2018

Līguma izpildītājs

AS “VIADA Baltija”

Līguma izpildes termiņš

24 mēneši no līguma noslēgšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

93465,35

PielikumiRND/2017/15
Par jaunas vieglās automašīnas piegādi Rucavas pašvaldības vajadzībām
16.11.2017

Līguma izpildītājs

SIA "FORUM AUTO"

Līguma izpildes termiņš

Automašīnas piegādes laiks 16 (sešpadsmit) nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

23700,00

PielikumiRND/2017/14
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
12.10.2017

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)


RND/2017/13
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
07.09.2017

Līguma izpildītājs

SIA “DEPO DIY”

Līguma izpildes termiņš

24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

1989,14

PielikumiRND/2017/12
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
18.07.2017

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2017/11
Papes ostas attīstības koncepcijas 2018.-2028. gadam izstrāde
17.08.2017

Līguma izpildītājs

SIA “Eiroprojekts”

Līguma izpildes termiņš

120 dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 30.novembrim

Līgumcena € (bez PVN)

12420,00

PielikumiRND/2017/10
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
05.07.2017

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2017/09
Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
29.06.2017

Līguma izpildītājs

SIA „M.T.Z. – SERVISS”

Līguma izpildes termiņš

1 mēnesis no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

26928,43

PielikumiRND/2017/08
Ielu apgaismojuma būvniecība Rucavas novadā
03.08.2017

Līguma izpildītājs

SIA “EMPOWER”

Līguma izpildes termiņš

60 dienu laikā no līguma abpusējās parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

1.daļā - 18743,77; 2.daļā - 12247,33.


RND/2017/07
Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
15.06.2017

Līguma izpildītājs

SIA “ARDALA”

Līguma izpildes termiņš

30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

23140,50

PielikumiRND/2017/06
Komerctransporta piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
11.05.2017

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2017/05
Specializētā autotransporta piegāde Rucavas pašvaldības Sociālā dienesta vajadzībām
18.05.2017

Līguma izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DARDEDZE K"

Līguma izpildes termiņš

60 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

25290.00

PielikumiRND/2017/04
Lietotas traktortehnikas piegāde Rucavas pašvaldības vajadzībām
13.04.2017

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2017/03
Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
16.03.2017

Līguma izpildītājs

SIA “Latvijasmērnieks.lv”

Līguma izpildes termiņš

65 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

8025.00

PielikumiRND/2017/02
Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm 2017./2018. gada apkures sezonai
13.04.2017

Līguma izpildītājs

SIA "LATEIRA"

Līguma izpildes termiņš

60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND/2017/01/ELFLA
Spēļu laukuma aprīkojuma un žoga piegāde un uzstādīšana PII “’Zvaniņš”
09.03.2017

Līguma izpildītājs

SIA "JLD"

Līguma izpildes termiņš

4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas

Līgumcena € (bez PVN)

10934.52; 5000.00