×
RND 2019/10
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
05.11.2019

Līguma izpildītājs

SIA “DEPO DIY”

Līguma izpildes termiņš

24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža vai līdz brīdim, kad summa par Preču iegādi ir sasniegusi kopējo līgumcenu 41900.00 EUR bez PVN (atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais)

Līgumcena € (bez PVN)

Vienību līgumcena 2049.11, kopējā līgumcena 41900.00

PielikumiRND 2019/9
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
13.11.2019

Līguma izpildītājs

SIA "Sanitex", AS "LPB"

Līguma izpildes termiņš

12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Līgumcena € (bez PVN)

Kopsumma 35747.05


RND 2019/8
Celtniecības un remonta materiālu piegāde Rucavas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām
09.10.2019

Līguma izpildītājs

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND 2019/7
Pārtikas produktu piegāde Rucavas novada izglītības iestādēm
07.10.2019

Līguma izpildītājs

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS.

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)

PielikumiRND 2019/6
Transporta dīzeļdegvielas vairumtirdzniecība un piegāde Rucavas novada pašvaldības vajadzībām
08.07.2019

Līguma izpildītājs

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA V.Biļuka komercfirmai “Evija”, reģ.Nr.42103006654

Līguma izpildes termiņš

Izpildes laiks 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

Līgumcena € (bez PVN)

22000.00

PielikumiRND 2019/5
Rucavas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas darbi ceļiem ar asfalta (melno) segumu
19.06.2019

Līguma izpildītājs

SIA “CTB”, reģistrācijas Nr.42103019682

Līguma izpildes termiņš

Līdz 2020.gada 30.septembrim vai līdz sasniedz līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 41900,00 EUR bez PVN

Līgumcena € (bez PVN)

41900.00

PielikumiRND 2019/4
Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrāde ēkai „Sudrabi”, Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
29.05.2019

Līguma izpildītājs

SIA “Campaign”

Līguma izpildes termiņš

Darba izpildes termiņš ne ilgāks par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām no līguma parakstīšanas brīža.

Līgumcena € (bez PVN)

2449,78


RND 2019/3
Ēkas "Centra dzirnavas" daļas vienkāršota atjaunošana Rucavā, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
16.04.2019

Līguma izpildītājs

SIA “Būvkompānija MBR”

Līguma izpildes termiņš

180 (viens simts astoņdesmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas.

Līgumcena € (bez PVN)

88771,27

PielikumiRND 2019/2
Grants materiāla piegāde (bez izlīdzināšanas) Rucavas novada pašvaldībai ceļu grants seguma uzturēšanai
30.04.2019

Līguma izpildītājs

SIA “Volarts”

Līguma izpildes termiņš

Līdz 2021.gada 30.jūnijam vai līdz sasniedz līgumcenu, atkarībā no tā, kurš apstāklis iestājas pirmais. Līgumcena nedrīkst pārsniegt 50000,00 EUR bez PVN.

Līgumcena € (bez PVN)

Grants materiāls – 4,50 EUR/1m3 Transporta pakalpojums- 0,26 EUR/1km, piegādājot 1m3 grants materiālu

PielikumiRND 2019/1
Rucavas novada grants ceļu pārbūve Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros
03.04.2019

Līguma izpildītājs

SIA “A-Land”

Līguma izpildes termiņš

180 dienas

Līgumcena € (bez PVN)

581561.65 EUR

Pielikumi