×
RND 2020/2
Esošās ēkas pārbūve par sociālo grupu dzīvokļu māju īpašumā „Sudrabi”, Rucavas pagastā, Rucavas novadā
12.05.2020

Līguma izpildītājs

Līguma izpildes termiņš

Līgumcena € (bez PVN)


RND 2020/1
Malkas piegāde Rucavas novada pašvaldības iestādēm
02.04.2020

Līguma izpildītājs

SIA “GR Grupa”

Līguma izpildes termiņš

6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas

Līgumcena € (bez PVN)

1 m3 malkas līgumcena EUR 22.85 bez PVN un kopējā līgumcena EUR 16452.00 bez PVN

Pielikumi