×
Rucavas ev.-lut. draudze

Rucavas ev.-lut. draudze

Datums: 08.04.2019


Prāvests Ainārs Jaunskalže
Adrese Draudzes māja, Rucavas nov. Rucava,LV-3477
Tālrunis +371 26073978
E-pasts ineta2002@inbox.lv

Dievkalpojumi Rucavas ev.- lut. draudzē

SEPTEMBRĪ

Datums

Nosaukums

Laiks

(pulksten)

Piezīmes

1.septembrī

11.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

2.septembrī

Skolas mācību gada iesākuma dievkalpojums

9.00

 

5.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

8.septembrī

12.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

12.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

15.septembrī

13.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

19.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

22.septembrī

14.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem.

Apustuļa Mateja Piemiņas diena

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

26.septembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

29.septembrī

15.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem

Erceņģeļa Miķeļa diena

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 8.septembrī pulksten 9.30

Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut.draudzē

SEPTEMBRĪ

Datums

Nosaukums

Laiks

(plkst.)

Piezīmes

1.septembrī

11.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem.

14.00

Ar Svēto Vakarēdienu

1.septembrī

Kapusvētki Kalvaitu kapos

16.00

 

Svētdienas skola 2018./2019.mācību gads

Otrdienās

13.00 – jaunākā grupa (1.-2.kl.) - sk. Dzintra Skrube

13.45 – vidējā grupa (3.-4.kl.) - sk. Dzintra Skrube

15.30 – pirmsskola (bērnudārzs) -sk. Dzintra Skrube

Piektdienās

13.45 – vecākā grupa (5.- 9.kl.) – sk. Daiga Gabrūna


Kapusvētki Rucavas ev. – lut. draudzē 2019. gadā

DATUMS KAPI LAIKS
30.jūnijā Prīlāpu kapos 14.00
30.jūnijā Brušvitu kapos 16.00
14.jūlijā Papes Pliķu kapos 14.00
14.jūlijā Ģigu kapos 16.00
28.jūlijā Apšūtes kapos 16.00
4.augustā Rucavas Centra kapos  11.00
4.augustā Mikņu kapos  14.30
4.augustā  Sviļu – Pemperu kapos 16.00
11.augustā Kalna - Miemju kapos 14.00
11.augustā Embrekšu kapos 16.00
18.augustā Nidas kapos 14.00
18.augustā Vidussila  kapos  16.00
25.augustā  Pešu kapos 17.00