×
Rucavas ev.-lut. draudze

Rucavas ev.-lut. draudze

Datums: 08.04.2019


Prāvests Ainārs Jaunskalže
Adrese Draudzes māja, Dienvidkurzemes novads Rucava,LV-3477
Tālrunis +371 26073978
E-pasts ineta2002@inbox.lv

Par Dievkalpojumiem Rucavas ev. – lut. draudzē vari uzzināt ŠEIT

 

Baznīca atvērta jūnijā, jūlijā  un  augustā.  

Piektdienās no pl. 11.00 – 16.00

Sestdienās no pl. 11.00 – 18.00

Svētdienās no pl. 10.00 – 16.00

____________________________________________________________________

Informācija par Rucavas Draudzes nodoklis

(Ziedojums Saskaņā ar Satversmi)

Kādiem mērķiem draudzes nodoklis un pārējie ziedojumi tiek izlietoti?

Draudze nesaņem nekādas stipendijas no valsts, lai izmaksātu algas draudzes darbiniekiem un uzturētu dievnamu. Draudzes locekļu finansiālais atbalsts padara iespējamu ikvienu draudzes aktivitāti – regulāros dievkalpojumus, baznīcas uzturēšanu un remontus, Diakoniju u.c. aktivitātes. Ir nozīmīgs katrs ziedojums!

Saskaņā ar LELB Satversmi katram praktizējošam draudzes loceklim gada laikā ir jāiemaksā draudzes nodoklis, ko nosaka katra draudzes padome. Šo maksājumu var veikt ar pārskaitījumu uz draudzes kontu vai personīgi pie draudzes mācītāja, mantzines un draudzes pērminderiem.

            Rucavas ev. – lut. draudzes padome ir noteikusi šādu draudzes nodokli:

  • 20 Eur strādājošiem;
  • 15 Eur pensionāriem;
  • 5 Eur skolēniem, studentiem, invalīdiem un bezdarbniekiem.

Draudzes locekļi sākot ar 90. gadu vecumu ir atbrīvoti no draudzes nodokļa.

Ja draudzes locekļiem rodas grūtības ar draudzes nodokļa samaksāšanu, var griezties pie draudzes padomes un lūgt vai nu samazināt draudzes nodokli vai no tā atbrīvot.

Nodevas par baznīcas lietošanu:

  • 50 Eur laulībās
  • 50 EUR bēru ceremonijas
  • 30 Eur bērnu kristībās
  • 20 Eur iesvētībās

Aizlūgumus piesaka ziedojot brīvprātīgu ziedojumu.

Draudzes rekvizīti:
RUCAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

“Draudzes māja”, Dienvidkurzemes nov. Rucava, LV-3477

Reģistrācijas numurs: 90000107738

A/S Swedbank
Kods: HABALV22
LV11HABA0551006563906