×
Rucavas ev.-lut. draudze

Rucavas ev.-lut. draudze

Datums: 08.04.2019


Prāvests Ainārs Jaunskalže
Adrese Draudzes māja, Rucavas nov. Rucava,LV-3477
Tālrunis +371 26073978
E-pasts ineta2002@inbox.lv

Dievkalpojumi Rucavas ev.- lut. draudzē

NOVEMBRĪ

Datums

Nosaukums

Laiks

(pulksten)

Piezīmes

3.novembrī

20.Svētdiena pēc Trīsvienības svētkiem.

Visu svēto diena

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

7.novembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

10.novembrī

2.Svētdiena pirms Mūžības svētdienas

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

14.novembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

16.novembrī

Dievkalpojums veco ļaužu namā

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

17.novembrī

Svētdiena pirms Mūžības svētdienas

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

17.novembrī

Dievkalpojums bērniem

13.00

 

17.novembrī

Dievkalpojums Kalnišķos

14.00

Ar Svēto Vakarēdienu

18.novembrī

Valsts svētki

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

23.novembrī

Svecīšu vakars Rucavas centra kapos

15.30

 

24.novembrī

Mūžības svētdiena. Mirušo piemiņas diena.

11.00

Ar Svēto Vakarēdienu

28.novembrī

Ceturtdienas dievkalpojums

18.00

Ar Svēto Vakarēdienu

Draudzes padomes sēde 1.decembrī pulksten 9.30

Dievkalpojumi Dunikas ev.-lut.draudzē

NOVEMBRĪ

Datums

Nosaukums

Laiks

(plkst.)

Piezīmes

24.novembrī

Mirušo piemiņas diena.

14.00

Ar Svēto Vakarēdienu

 


Kapusvētki Rucavas ev. – lut. draudzē 2019. gadā

DATUMS KAPI LAIKS
30.jūnijā Prīlāpu kapos 14.00
30.jūnijā Brušvitu kapos 16.00
14.jūlijā Papes Pliķu kapos 14.00
14.jūlijā Ģigu kapos 16.00
28.jūlijā Apšūtes kapos 16.00
4.augustā Rucavas Centra kapos  11.00
4.augustā Mikņu kapos  14.30
4.augustā  Sviļu – Pemperu kapos 16.00
11.augustā Kalna - Miemju kapos 14.00
11.augustā Embrekšu kapos 16.00
18.augustā Nidas kapos 14.00
18.augustā Vidussila  kapos  16.00
25.augustā  Pešu kapos 17.00