×
Rucavas ev.-lut. draudze

Rucavas ev.-lut. draudze

Datums: 08.04.2019


Prāvests Ainārs Jaunskalže
Adrese Draudzes māja, Rucavas nov. Rucava,LV-3477
Tālrunis +371 26073978
E-pasts ineta2002@inbox.lv

 

 

Informācija par Rucavas un Dunikas ev. – lut. draudžu darbību 2020. gada maijā Latvijas Republikā ieviestās ārkārtas situācijas apstākļos.

 

Sakarā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes lēmumu 7. maijā par ārkārtas situācijas  noteikumu mīkstināšanu, sākot no 12. maija ir atļauti dievkalpojumi pulcējoties un  citas religiskās darbības.

Atļautais dievkalpojumu apmeklētāju skaits ir līdz 25 dalībniekiem. Baznīcā stingri ir jāievēo  2 metru distancēšanās, tai skaitā ejot pie Svētā Vakarēdiena. Dustancēšanās nav jāievēro vienas mājsaimniecības piederīgajiem. Baznīcā jābūt pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem.

 

 

Dievkalpojumi Rucavas ev. – lut. draudzē 2020. gada maijā.

17. maijā 5. svētdienā pēc Lieldienām pl. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu)

21. maijā Kristus Debesbraukšanas dienā. pl. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu)

24. maijā 6. svētdienā pēc Lieldienām pl. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu)

31. maijā Vasarsvētkos pl. 11.00 (ar Svēto Vakarēdienu)

 

17. maijā draudzes valdes sēde pl. 12.30

 

Garīgās aprūpes gadījumos griezties pie draudzes mācītāja prāv. Ainara Jaunskalžes

Mob. tel. 26073978

 

Dievkalpojumi Dunikas ev. – lut. draudzē 2020. gada maijā.

31. maijā Vasarsvētkos pl. 14.00 (ar Svēto Vakarēdienu)

                                                                                                                               

Turpmākie lielākie pasākumi:


2. augusts plkst. 11.00 Kapusvētki Rucavas centra kapos. 
21. novembris plkst. 15.30 Svecīšu vakars Rucavas centra kapos. 

                     

____________________________________________________________________

Informācija par Rucavas Draudzes nodoklis

(Ziedojums Saskaņā ar Satversmi)

Kādiem mērķiem draudzes nodoklis un pārējie ziedojumi tiek izlietoti?

Draudze nesaņem nekādas stipendijas no valsts, lai izmaksātu algas draudzes darbiniekiem un uzturētu dievnamu. Draudzes locekļu finansiālais atbalsts padara iespējamu ikvienu draudzes aktivitāti – regulāros dievkalpojumus, baznīcas uzturēšanu un remontus, Diakoniju u.c. aktivitātes. Ir nozīmīgs katrs ziedojums!

Saskaņā ar LELB Satversmi katram praktizējošam draudzes loceklim gada laikā ir jāiemaksā draudzes nodoklis, ko nosaka katra draudzes padome. Šo maksājumu var veikt ar pārskaitījumu uz draudzes kontu vai personīgi pie draudzes mācītāja, mantzines un draudzes pērminderiem.

            Rucavas ev. – lut. draudzes padome ir noteikusi šādu draudzes nodokli:

  • 20 Eur strādājošiem;
  • 15 Eur pensionāriem;
  • 5 Eur skolēniem, studentiem, invalīdiem un bezdarbniekiem.

Draudzes locekļi sākot ar 90. gadu vecumu ir atbrīvoti no draudzes nodokļa.

Ja draudzes locekļiem rodas grūtības ar draudzes nodokļa samaksāšanu, var griezties pie draudzes padomes un lūgt vai nu samazināt draudzes nodokli vai no tā atbrīvot.

Nodevas par baznīcas lietošanu:

  • 50 Eur laulībās
  • 30 Eur bērnu kristībās
  • 20 Eur iesvētībās

Aizlūgumus piesaka ziedojot brīvprātīgu ziedojumu.

Draudzes rekvizīti:
RUCAVAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

“Draudzes māja”, Rucavas nov. Rucava, LV-3477

Reģistrācijas numurs: 90000107738

A/S Swedbank
Kods: HABALV22
LV11HABA0551006563906