×

Papes ostas attīstības koncepcija

Datums: 21.05.2019


Saskaņā ar valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam ”Papes ostas attīstības koncepcijas izstrāde 2018.-2028. gadam” ir noslēgusies koncepcijas izstrāde, kurā noteikti Papes ostas attīstības mērķi, galvenie darbības virzieni un prioritātes to sasniegšanai, pamatojoties uz esošās situācijas analīzi.

Koncepcijas izstrādi veica SIA “Eiroprojekts”.

Dokumenta elektroniskā versija (Papes ostas attīstības koncepcija,4.pielikuma-A.variants, 4.pielikums-B.variants, 6.pielikums)

Drukātā veidā koncepcija pieejama Rucavas  novada domes Attīstības nodaļā.

Informāciju sagatavoja: 
Projektu koordinatore
Santa Korna