×

MIĶEĻDIENA TUKUMĀ

Datums: 10.10.2019


 

                Nu jau sesto gadu Rucavas sievas Miķeļos, kā ierasts, pošas un dodas uz Tukumu, lai kopā ar saviem „krusta bērniem” – folkloras kopu „Avots” piedalītos Miķeļdienas pasākumā un folkloras kopas „Avots” dzimšanas dienas svinībās. Kā katru gadu, rudeņa laiks katrai sievai ir ļoti aizņemts, savu mājas soli apdarot vai piedaloties citos nozīmīgos pasākumos, arī veselība ne tā labākā, tādēļ ar pūlēm ir iespējams saorganizēt „komandu” – gan kukuļu vārītājas, Rucavas baltā sviesta taisītājas un raušu cepējas, gan līdzi braucējas – Rucavas labumu lielītājas un tirgotājas, gan dziedātājas un runātājas. Un tad jau brīžam uznāk doma: varbūt vienu gadu nebraukt, bez mums jau iztiks… Iztiks jau gan, bet tā nu reiz Rucavas sievām un Rucavas novadam ir lieliska reklāma, iespēja popularizēt savu mantojumu un dzīvās tradīcijas. Un tādēļ – braucam!

                Miķeļdienas pasākums Tukuma centrā, pirmos gadus pie pašvaldības, šogad tirgus laukumam blakus, ir kopas „Avots” izlolots un notiek kopš tās darbības pirmsākumiem – tiek saaicināti tirgotāji, notiek tirdziņš, bet tā laika folkloras kopu priekšnesumi, programmas.  Noslēgumā parasti  Rucavas sievu vadītais Miķeļu goda mielasts ar kopīgu dziedāšanu un maizes un Rucavas baltā sviesta baudīšanu. Otrajā daļā visi vieskolektīvi tiekas kultūras namā uz kopīgu cienastu un apsveikumiem „Avotam”. Tā tas bija arī šogad, un netraucēja ne lietus smīlāšana, ne rudens dzestrums, ne īsā nakts pirms brauciena.  Svētki bija lieliski! Paldies Agritai, Rutai, Vijai par darbu vēlajā vakara stundā, gatavojot Rucavas labumus tirdziņam! Paldies Aijai, Dacei un Ainai par agro celšanos un izturību Tukumā. Paldies mūsu gādīgajam šoferim Arturam par mūsu smago nastu pārcilāšanu un nešanu un mūsu pašu vešanu!

Sandra Aigare