×

Kultūras mantojuma saglabāšana

Datums: 28.10.2019


NOZĪMĪGI NOTIKUMI RUCAVĀ KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANĀ

RUDEŅA LAIKĀ, MĀRTIŅOS

***

Mārtiņš bija labs vīriņis

Aiz visiem vīriņiem,

I rudeni, pavasari,

Pašā maizes laiciņā.

***

Rudentiņi bagāts vīrs,

Daudz tu mums dāvināji:

Pilnas klētis labībiņas,

Pilnas saujas sudrabiņa.

***

Kas dimd, kas rīb

Ap istabiņu?

Mārtiņa gailīši

Dancīti veda

Mārtiņa vakaru

Gaidīdami

***

Nogodēju rudzus, miežus,

Nogodēju apenīt.

Aizasēdu aiz galdiņa

Rudentiņu daudzināt.

 

Tā un citādi tautasdziesmās aprakstīts rudeņa laiks: Mārtiņi. Tas ir ražas laiks, miera laiks, kad pēc sūri grūti padarīta darba zemīte dodas atpūtā, un ļaudis var piesēst, pasērst, izvētīt padarīto un godam nosvinēt.

            Rudeņa laiks ļoti īpašs ir Rucavas tradīciju kopēju dzīvē

  • Pirms 18 gadiem Mārtiņos uz savu pirmo tikšanos sanāk Rucavas folkloras klubs (tagadējais Rucavas tradīciju klubs – RTK, vadītāja S.Aigare) – sanāk 21, sākotnēji 5 – 7 biedri,  šobrīd spēcīga biedrība ar 30 aktīviem biedriem
  • pirms 8 gadiem 11.novembrī, Lāčplēša dienā (11.11.11.) aizsākas tradīciju kopas „Rucavas sievas” - RS, (vadītāja M.Tapiņa), darbība – uz pirmo Rucavas sievu saietu sanāk 21, tiek ievēlēta gudro sievu Padome 9 viedu sievu sastāvā, šobrīd kopa vieno ap 40 – 50 līdzīgi domājošas, atbildīgas, pašapzinīgas rucavnieces. Rucavas sievu „uzvaras gājiens” - RTK 15 gadu jubilejas un RS 5 gadu jubilejas svinībās godu dancī savus pašiegūtos un pašdarinātos tērpus demonstrē 18 Rucavas sievas!
  • Tieši šogad 15 gadi paliek sabiedriskajam Rucavas tradicionālās kultūras centram - RTKC, (tā vadītāja un darītāja vienā personā S.Aigare), kurš toreiz 2004.gadā, ar VKKF finansētu projektu LS 800 apmērā, ar Janīnas Kursītes rekomendāciju par šāda centra izveides nepieciešamību, iegūstot savā rīcībā datoru un printeri, ar pašvaldības vēlību J.Bārduļa personā tiek atklāts par pašu līdzekļiem izremontētajā PII „Zvaniņš” ēkā nelielajā 2.stāva istabiņā ( kur tagad atrodas frizētava)
  • Aprit gads, kopš Rucavas tradicionālā kultūrtelpa ierakstīta Latvijas Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā
  • Aprit gads, kopš Rucavas baltais sviests ierakstīts ES Aizsārgatas ģeogrāfiskas izcelsmes produktu sarakstā, un tā ražotāji : biedrība „Rucavas tradīciju klubs” un z/s „Timbras” iegūst AĢIN atbilstības sertifikātu Rucavas baltā sviesta ražošanai

 

Tie visi ir nozīmīgi notikumi, kas atstājuši redzamu iespaidu Rucavas kultūras dzīvē. Par visiem kopā esam daudz paveikuši. Bet vēl vairāk ir izaicinājumu un darāmā. Un tieši tādēļ Rucavā, Mārtiņos, rudeņa laikā tiek organizēti divi nozīmīgi pasākumi:

RUCAVAS TRADICIONĀLĀS KULTŪRTELPAS ATTĪSTĪBĀ IESAISTĪTO „SPĒLĒTĀJU”  UN ATBALSTĪTĀJU SAIETS,  kas notiks Rucavas kultūras namā 9.novembrī, sākums 13.00

Saieta programmā:

  • Rucavas tradicionālās kultūrtelpas pieteikuma prezentācija – pieteikuma videofilmu noskatīšanās
  • Aigares ziņojums „Rucavas tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšana: paveiktais, izaicinājumi, risinājumi”
  • Diskusijas
  • Viesu apsveikumi
  • Mārtiņa goda mielasts ar gaiļa zupu un citiem labumiem. Kopīga sadziedāšana un sadancošana

 

Rucavas tradīciju klubs aicina visus Rucavas tradicionālās kultūrtelpas attīstībā iesaistītos „spēlētājus” – visus, kas piedalījās pirmajā sapulcē un nobalsoja par Rucavas kultūrtelpas ierakstīšanu Nacionālajā NKM sarakstā, visus pašdarbības kolektīvus, sabiedriskās organizācijas, kultūras un izglītības iestādes, Rucavas novada domes deputātus un pašvaldības darbiniekus - visus, kuri iesniedza parakstītus apliecinājumus par atbalstu pieteikumam, un kuri ar sirdi un dvēseli iestājas par Rucavas tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanu un tradīciju turpināšanu– piedalīties šajā mums visiem tik nozīmīgajā pasākumā!

Otrs, ne mazāk nozīmīgs pasākums – KONFERENCE „TRADICIONĀLĀS KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANA: iespējas, izaicinājumi, risinājumi”, kas notiks Rucavas kultūras namā, piektdien, 29.novembrī, sākums 11.00.

Konference ir paredzēta Dienvidkurzemes novadu pašvaldību vadītāju, deputātu, reģiona kultūras darbinieku un tradīciju kopēju izglītošanai, kā arī sapratnes veicināšanai par tradicionālās kultūras mantojuma nozīmi ikviena cilvēka labklājības celšanā un novada kopīgajā izaugsmē, par dalīto atbildību mantojuma saglabāšanā (valsts, pašvaldību, sabiedrības) un par iespējamiem atbalsta mehānismiem.

Uzaicinājumi uz konferenci un detalizēta konferences programma ikvienam interesentam tiks izsūtīta un izplatīta medijos. Paredzēts, ka uzrunu teiks un ievada referātu nolasīs kultūras pētniece un Saeimas deputāte Janīna Kursīte, savā pieredzē kultūras mantojuma saglabāšanā dalīsies nīcenieki, suiti un rucavnieki. Liepājas rajona partnerība dos ieskatu mantojuma saglabāšanā ar LEADER projektu iespējām, prezentēs veiksmīgākos projektus. Tiks aicināti novadu pārstāvji sniegt ziņojumu par tradicionālās kultūras mantojumu katrā novadā un par tā saglabāšanas formām. Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte referēs par Valsts atbalsta formām nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, kā arī iepazīstinās ar topošo kultūras centru likumu. Noslēgumā diskusijas.