Paziņojums par detālplānojuma izstrādes darba grupas sanāksmi Drukāt

Detālplānojuma “Ezermaļi” izstrādes darba grupas sanāksme notiks 2017.gada 22.martā, plkst. 13.00, SIA Temporarius, Ādažos, Ūbeļu ielā 3- 20. Detālplānojuma materiāli ir pieejami interneta vietnē www.geolatvija.lv, kā arī Rucavas novada mājaslapā www.rucava.lv